Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-12
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO SKYRIMO
2008-12-23
T-345
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO SKYRIMO
2008-12-23
T-346
SPRENDIMAS DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2008-12-23
T-347
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTAUTUI BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2008-12-23
T-348
SPRENDIMAS DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2008-12-23
T-349
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-267 „DĖL STATUSO SUTEIKIMO KAPINĖMS“ DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-350
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ EUROPOS SĄJUNGOS PROJEKTŲ DOKUMENTACIJOS RENGIMUI
2008-12-23
T-351
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-12-23
T-352
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-12-23
T-353
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-12-23
T-354
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-12-23
T-355
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ LIKVIDAVIMO
2008-12-23
T-361
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G. 22A, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2008-12-23
T-362
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA NUTRAUKIMO
2008-12-23
T-363
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-12-23
T-364
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-98 DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-365
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-12-23
T-367
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-12-23
T-368
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-12-23
T-369
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2008-12-23
T-370
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR.T-151 PAKEITIMO
2008-12-23
T-371
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-12-23
T-372
SPRENDIMAS DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTROS KUDIRKOS NAUMIESČIO IR KRIŪKŲ SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-12-23
T-373
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, KATILIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-12-23
T-374
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR.T-170 DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-375
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-12-23
T-376
NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PANAUDOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO
2008-12-23
T-377
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR.T-66 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-378
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS PRIEMOKOS SKYRIMO
2008-12-23
T-379
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-138 DALINIO PAKEITIMO
2008-12-23
T-380
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2008-12-23
T-382
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2008-12-23
T-383
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2008-12-23
T -356
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MENO VAIVORYKŠTĖ-1“
2008-12-23
T -357
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO BASEINAS“
2008-12-23
T -358
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS UPĖS KUDIRKOS NAUMIESTYJE BŪKLĖS GERINIMAS“
2008-12-23
T -359
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ BENDRAFINANSAVIMO FONDO
2008-12-23
T -360
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ TVENKINIO BŪKLĖS GERINIMAS“
2008-12-23
T -381