Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-01
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-226 PAPILDYMO
2009-01-22
T-2
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO STRUKTŪRINIO PADALINIO RITINIŲ LAISVALAIKIO SALĖS UŽDARYMO IR NUOSTATŲ PAKEITIMO
2009-01-22
T-3
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO STRUKTŪRINIO PADALINIO RITINIŲ LAISVALAIKIO SALĖS UŽDARYMO IR NUOSTATŲ PAKEITIMO
2009-01-22
T-3
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-01-22
T-6
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-01-22
T-7
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 27, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-01-22
T-8
SPRENDIMAS DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO TRASOS „ŠAKIŲ DAS – KALININGRADAS“ SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-01-22
T-9
S P R E N D I M A S DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2009 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2009-01-22
T- 1
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2004-2010 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2009 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2009-01-22
T-12
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2009-2018 METŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO TVIRTINIMO
2009-01-22
T-14
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2009-01-22
T-15
SPRENDIMAS DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2009-01-22
T-16
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2009 METŲ INVESTICIJŲ PLANUI
2009-01-22
T-17
SPRENDIMAS DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO
2009-01-22
T-18
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-01-22
T-19
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-97 DALINIO PAKEITIMO
2009-01-22
T-20
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO SUTEIKIMO SEIMO NARIUI
2009-01-22
T-21
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2009-01-22
T-22
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2009-01-22
T-23
SPRENDIMAS DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2009-01-22
T-25
SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ IR IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2009-01-22
T-26
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ, GYDYTOJŲ IR SLAUGYTOJŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR JŲ PADĖJĖJŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ IR JŲ PADĖJĖJŲ, AUKLĖTOJŲ IR JŲ PADĖJĖJŲ, KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-01-22
T-27
SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS CENTRŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ TVIRTINIMO
2009-01-22
T-28
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO PARENGTI IR PATEIKTI DOKUMENTUS GARANTINIO IR VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDŲ ADMINISTRACIJAI
2009-01-22
T-5
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2009-01-22
T -10
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO BENDRIEJI, DETALIEJI IR SPECIALIEJI PLANAI“
2009-01-22
T -11
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIS IR VEIKLOS PLANAI BEI JŲ MONITORINGO SISTEMA“
2009-01-22
T -13
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO KUDIRKOS NAUMIEČIO SKYRIAUS UŽTERŠTOS TERITORIJOS SUTVARKYMAS“
2009-01-22
T -29
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „BERŽELIS“ PAVADINIMO PAKEITIMO, VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-01-22
T-24