Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-02
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-30
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-31
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO
2009-02-26
T-32
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-138 DALINIO PAKEITIMO
2009-02-26
T-33
SPRENDIMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2009-02-26
T-34
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-35
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-02-26
T-36
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2009-02-26
T-37
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ DUJINIŲ KATILŲ, ESANČIŲ DAUGIABUČIAME GYVENAMAJAME NAME ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKAS 3, NUOMOS IR PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO NUSTATYMO
2009-02-26
T-38
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2009-02-26
T-39
SPRENDIMAS DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-02-26
T-40
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-42
SPRENDIMAS DĖL KRAŠTO KELIO Nr. 137 PILVIŠKIAI-ŠAKIAI-JURBARKAS 32,35 KM IR RAJONINIO KELIO NR. 3801 ŠAKIAI-PLOKŠČIAI SANKRYŽOS REKONSTRAVIMO Į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-43
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO BALTKALNIO KVARTALO DALIES DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-44
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, STRIŪPŲ G., RIBŲ SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-45
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2008 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-46
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2008 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-46
SPRENDIMAS DĖL ATLEIDIMO IŠ PROJEKTO VADOVŲ PAREIGŲ
2009-02-26
T-48
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2008 METŲ VEIKLOS IR SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2008 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-49
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2009-2013 METŲ STRATEGIJOS IR SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009-2011 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-50
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-02-26
T-51
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-02-26
T-52
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-02-26
T-53
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-02-26
T-54
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO, KRIŪKŲ, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ VINCO GRYBO IR PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ BEI ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-55
SPRENDIMAS DĖL BERŽYNŲ, GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS, KIDULIŲ, PALUOBIŲ, SIESARTĖNŲ, SLAVIKŲ, SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS, ŠAKIŲ „AUKURO“ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-56
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ MENO MOKYKLOS, ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO, ŠAKIŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS, ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ IR GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-57
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-58
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-59
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2009-02-26
T-60
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMŲ – KRIZIŲ CENTRO PARENGTIEMS PROJEKTAMS
2009-02-26
T-61
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PAPILDYMO IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2009-02-26
T-62
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO
2009-02-26
T-63
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (PAPILDYMO)
2009-02-26
T-64
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO PARENGTAM PROJEKTUI
2009-02-26
T-65
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ PARAPIJOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO PARENGTAM PROJEKTUI
2009-02-26
T-66
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS
2009-02-26
T-67
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
2009-02-26
T-68
SPRENDIMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS REISAIS PRIEMIESTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO UAB ,,ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
2009-02-26
T-69
SPRENDIMAS DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE „LIETUVOS IR NORVEGIJOS SAVIVALDOS ASOCIACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS BENDRUOMENIŲ IR NESTACIONARIŲ SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ BEI NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS Į BENDRUOMENES SRITYJE“
2009-02-26
T -47