Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-03
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-70
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-71
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-72
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-73
SPRENDIMAS DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2009-03-26
T-74
SPRENDIMAS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE
2009-03-26
T-75
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-03-26
T-76
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ROMANUI LAPŠINOVUI SKYRIMO
2009-03-26
T-77
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ROMANUI LAPŠINOVUI SKYRIMO
2009-03-26
T-77
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RASAI BYBARTIENEI SKYRIMO
2009-03-26
T-78
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI VALAIČIUI SKYRIMO
2009-03-26
T-79
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LINAI UŽDRAVIENEI SKYRIMO
2009-03-26
T-80
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS MELEI REGINAI PEČENGIENEI SKYRIMO
2009-03-26
T-81
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALENTINAI MIKITINIENEI SKYRIMO
2009-03-26
T-82
SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS GLOBOS 2009 METAIS KAINOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-83
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2009-03-26
T-84
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2009 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2009-03-26
T-85
SPRENDIMAS DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS SKYRIMO, SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-87
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2009-03-26
T-88
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „PRIVAŽIAVIMO PRIE SUDARGO PILIAKALNIŲ SUTVARKYMAS“
2009-03-26
T-89
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KALBININKO JONO JABLONSKIO SODYBOS PASTATŲ RESTAURAVIMAS IR PRITAIKYMAS VIEŠIESIEMS POREIKIAMS“
2009-03-26
T-92
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SENOSIOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS PASTATO PRITAIKYMAS KULTŪROS POREIKIAMS“
2009-03-26
T-93
SPRENDIMAS DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
2009-03-26
T-96
SPRENDIMAS DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
2009-03-26
T-96
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PANOVIŲ KAIMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS SU GERINIMO ĮRENGINIAIS ĮRENGIMAS, NUOTEKŲ VALYMO SISTEMOS REKONSTRUKCIJA“
2009-03-26
T-98
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBŲ 2009-2011 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-99
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SPECIALIOJO TRANSPORTO NAUDOJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS
2009-03-26
T -86
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTŲ „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (II ETAPAS) TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS“ IR „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (II ETAPAS) DARBAI“
2009-03-26
T -90
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
2009-03-26
T -91
SPRENDIMAS DĖL ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PERKĖLIMO
2009-03-26
T -94
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PLĖTRA“
2009-03-26
T -95
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-339 PAPILDYMO
2009-03-26
T-100
SPRENDIMAS DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-03-26
T-101
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-03-26
T-102
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-17 PAPILDYMO
2009-03-26
T-103
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-03-26
T-104
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2009-03-26
T-105
SPRENDIMAS DĖL VITO VINCO MIKELAIČIO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IR PRISKAIČIUOTŲ DELSPINIGIŲ
2009-03-26
T-106
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDUOSE, MOKYKLOS G., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-03-26
T-107
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-03-26
T-108
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 8
2009-03-26
T-109
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, NUOMOS PATIKSLINTOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-03-26
T-110
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ MOTERŲ VEIKLOS KLUBU NUTRAUKIMO
2009-03-26
T-111
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-232 PAKEITIMO
2009-03-26
T-112
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-75 PAKEITIMO
2009-03-26
T-113
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-364 DALINIO PAKEITIMO
2009-03-26
T-114
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-295 PAKEITIMO
2009-03-26
T-115
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-241 PAKEITIMO
2009-03-26
T-116
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-241 PAKEITIMO
2009-03-26
T-116
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-106 PAKEITIMO
2009-03-26
T-117
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-192 PAKEITIMO
2009-03-26
T-118
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR.44 PAKEITIMO
2009-03-26
T-119
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-221 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-03-26
T-120
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-121
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYMO ĮRANGĄ IR JOS PERDAVIMO
2009-03-26
T-122
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-03-26
T-123
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2009-2012 METAIS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2009-03-26
T-124
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2009/2010 MOKSLO METAMS
2009-03-26
T-125
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS HERBO, KITŲ HERBŲ IR HERBINIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2009-03-26
T-126
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR.T-205 PAPILDYMO
2009-03-26
T-127
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS ĮTRAUKIMO Į BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ REKONSTRAVIMO IR APRŪPINIMO MOKYMO PRIEMONĖMIS 2009-2012 METŲ PROGRAMĄ
2009-03-26
T-130
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ĮRENGTI IŠKABĄ
2009-03-26
T-131
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-148 PAKEITIMO
2009-03-26
T-132
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SAVIVALDYBIŲ KONTROLIERIŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
2009-03-26
T -128
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO PLĖTRA“
2009-03-26
T -129