Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-04
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-133
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-134
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-135
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-136
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-137
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-138
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-139
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-140
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-141
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-142
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2008 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2009-04-30
T-143
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2009-04-30
T-144
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2009-04-30
T-145
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2008 METŲ ATASKAITAI
2009-04-30
T-146
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2009-04-30
T-147
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2009-04-30
T-148
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, DAUKANTIŠKIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-04-30
T-149
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2009-04-30
T-150
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2009-04-30
T-151
SPRENDIMAS DĖL DALYTĖS JASUKYNIENĖS ŠEIMYNOS ĮSTEIGIMO
2009-04-30
T-152
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BENUI ŠAKAIČIUI SKYRIMO
2009-04-30
T-153
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZITAI ONAI STANKAITIENEI SKYRIMO
2009-04-30
T-154
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZUZANAI ANDRIUŠKEVIČIENEI SKYRIMO
2009-04-30
T-155
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-156
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-157
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-158
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-159
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-160
SPRENDIMAS DĖL LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ VADOVO ATASKAITOS
2009-04-30
T-161
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-04-30
T-162
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-04-30
T-163
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. T-192 DALINIO PAKEITIMO
2009-04-30
T-164
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-04-30
T-165
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 PAPILDYMO
2009-04-30
T-166
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-04-30
T-167
SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-04-30
T-168
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2009-04-30
T-169
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2009-04-30
T-170
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-04-30
T-171
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2009-04-30
T-172
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2009-2010 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2009-04-30
T-173
SPRENDIMAS DĖL STUDIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2009-04-30
T-174
SPRENDIMAS DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-04-30
T-175
SPRENDIMAS DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-04-30
T-176
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-04-30
T-182
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2008 METŲ APYSKAITOS TVIRTINIMO
2009-04-30
T-183
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2009 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2009-04-30
T-184
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „BUVUSIOS PATAŠINĖS PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO PRITAIKYMAS KULTŪROS POREIKIAMS“
2009-04-30
T-185
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠVENTO KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS REMONTAS“
2009-04-30
T-186
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „PARTNERYSTĖS TINKLO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS IR PLĖTRA „ŠEŠUPĖS“ EUROREGIONE“
2009-04-30
T -177
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „NUO TEORIJOS IR PLANŲ LINK EKO-EFEKTYVIOS PRAKTIKOS BALTIJOS JŪROS BŪKLEI GERINTI (WATERPRAXIS)“
2009-04-30
T -178
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS
2009-04-30
T -179
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠEIMOS IR DARBO DERINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONE“
2009-04-30
T -180
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-31 DALINIO PAKEITIMO
2009-04-30
T -181