Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-05
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-05-28
T-187
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2010 METAMS
2009-05-28
T-188
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-111 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-05-28
T-189
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-05-28
T-190
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-05-28
T-191
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-05-28
T-192
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, NOVOS G. 1
2009-05-28
T-193
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BALTRUŠIŲ KAIME, STASIO LOZORAIČIO G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-05-28
T-194
SPRENDIMAS DĖL MARIJAMPOLĖS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS ŠAKIŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KOMANDOS PERĖMIMO
2009-05-28
T-195
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2009-05-28
T-196
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2009-05-28
T-198
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2009-05-28
T-199
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-05-28
T-200
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĘ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“
2009-05-28
T-201
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO AGLOMERACIJOS SUDĖTIES NUSTATYMO IR TVIRTINIMO NEMUNO VIDURUPIO BASEINO VANDENTVARKOS ŪKIO PROJEKTUI
2009-05-28
T-202
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ
2009-05-28
T-203
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR MOKYKLŲ – DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2009-05-28
T-204
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-05-28
T-205
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-05-28
T-206
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2009-05-28
T-208
SPRENDIMAS DĖL VŠĮ ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2009 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2009-05-28
T-209
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 METŲ KOVO 26 DIENOS SPRENDIMO T-92 PAPILDYMO
2009-05-28
T-210
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G.37, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-05-28
T-211
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS
2009-05-28
T-212
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS ŠAKIŲ RAJONE PROGRAMA I“
2009-05-28
T -197
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-05-28
T -207