Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-06
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR.T-201 DALINIO PAKEITIMO
2009-06-11
T-213
1. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-201 DALINIO PAKEITIMO
2009-06-11
T-213
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO SUDARGO SENIŪNIJOJE, ROČIŠKIŲ KAIME, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2009-06-11
T-214
2. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO SUDARGO SENIŪNIJOJE, ROČIŠKIŲ KAIME, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2009-06-11
T-214
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA „ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ NUTRAUKIMO
2009-06-11
T-215
3. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA „ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ NUTRAUKIMO
2009-06-11
T-215
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME, BRIEDŽIŲ G.11, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-06-11
T-216
4. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME, BRIEDŽIŲ G.11, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-06-11
T-216
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI ŽIBUTIENEI SKYRIMO
2009-06-11
T-217
5. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI ŽIBUTIENEI SKYRIMO
2009-06-11
T-217
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUSTINUI BUNIKIUI SKYRIMO
2009-06-11
T-218
6. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUSTINUI BUNIKIUI SKYRIMO
2009-06-11
T-218
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS IR SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2008 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2009-06-25
T-219
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TERMINO 2009 METAMS NUSTATYMO
2009-06-25
T-220
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2009-06-25
T-221
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2009-06-25
T-222
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2009-06-25
T-223
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, ESANTĮ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, BALTKALNIO G. 16A
2009-06-25
T-224
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-06-25
T-225
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-06-25
T-226
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2009-06-25
T-227
SPRENDIMAS DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2009-06-25
T-229
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-72 DALINIO PAKEITIMO
2009-06-25
T-230
SPRENDIMAS DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO STATYBOS
2009-06-25
T-231
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TVIRTINIMO
2009-06-25
T-232
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-124 PAKEITIMO
2009-06-25
T-234
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-06-25
T-235
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-27 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-06-25
T-236
SPRENDIMAS DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-06-25
T-237
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-06-25
T-238
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
2009-06-25
T-239
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „EKOLOGINIO TURIZMO CENTRAS“
2009-06-25
T-240
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO BEI KAPINIŲ LANKYMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ IR LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-06-25
T-242
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ SUDARYMO IR ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-06-25
T-243
DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2009-06-25
T-244
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ BENDRAFINANSAVIMO FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-06-25
T-252
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-184 PATIKSLINIMO
2009-06-25
T-253
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-182 PAPILDYMO
2009-06-25
T-254
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,INTEGRACIJA BE RIBŲ“
2009-06-25
T -233
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,BENDRADARBIAVIMO TILTAI “
2009-06-25
T -241
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „BERŽELIS“ RENOVACIJA SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“
2009-06-25
T -245
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO V. KUDIRKOS GIMNAZIJOS SKYRIAUS-DARŽELIO „LINELIS“ RENOVACIJA SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“
2009-06-25
T -246
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS“ RENOVACIJA SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ
2009-06-25
T -247
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,TURIZMO INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA SUVALKIJOS REGIONE“
2009-06-25
T -248
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2009-06-25
T -249
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (I ETAPAS)“
2009-06-25
T -250
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ MENO MOKYKLOS STOGO REKONSTRUKCIJA SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“
2009-06-25
T -251
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2009-06-25
T -255
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO ,,EGLUTĖ“ RENOVACIJA“
2009-06-25
T -256
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-145 DALINIO PAKEITIMO
2009-06-25
T- 228