Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-07
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-07-30
T-257
SPRENDIMAS DĖL TERMINUOTOS DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ELENA IRENA RINKEVIČIENE
2009-07-30
T-258
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-192 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-07-30
T-259
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-07-30
T-260
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-07-30
T-261
SPRENDIMAS DĖL UGNIAGESIŲ KOMANDOS ĮSTEIGIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE
2009-07-30
T-262
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS TVIRTINIMO
2009-07-30
T-263
SPRENDIMAS DĖL MOKYKLOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-07-30
T-264
SPRENDIMAS DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO
2009-07-30
T-265
SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2009-07-30
T-266
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2009-07-30
T-267
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR. T-229 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-07-30
T-268
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VIEŠOSIOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2009-07-30
T-269
SPRENDIMAS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-07-30
T-270
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZIGMUI ANTANUI KAZLAUSKUI SKYRIMO
2009-07-30
T-271
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRENAI PETRONĖLEI KEIDONIENEI SKYRIMO
2009-07-30
T-272
SPRENDIMAS DĖL RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
2009-07-30
T-273
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-07-30
T-274
SPRENDIMAS DĖL RAJONO VALDYBOS 1994 M. KOVO 24 D. POTVARKIO NR. 682-V PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009-07-30
T -275