Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-09
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-284
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-285
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-286
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-287
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKI
2009-09-24
T-288
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-289
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-290
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-291
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-292
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-293
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2009-09-24
T-294
SPRENDIMAS DĖL MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KVARTALO ŠAKIŲ MIESTE DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-09-24
T-295
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-208 DALINIO PAKEITIMO
2009-09-24
T-296
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-96 DALINIO PAKEITIMO
2009-09-24
T-297
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-09-24
T-298
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS REGINAI DIDŽIŪNIENEI SKYRIMO
2009-09-24
T-299
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIDAI VALUCKIENEI SKYRIMO
2009-09-24
T-300
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2009-09-24
T-301
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IR BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-09-24
T-302
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IR BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-09-24
T-302
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2009-09-24
T-303
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SINTAUTŲ BENDRUOMENĖS UŽIMTUMO GERINIMAS ĮRENGIANT SPORTO SALĘ“
2009-09-24
T-304
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SINTAUTŲ BENDRUOMENĖS UŽIMTUMO GERINIMAS ĮRENGIANT SPORTO SALĘ“
2009-09-24
T-304
SPRENDIMAS DĖL PASKOLOS ĖMIMO
2009-09-24
T-307
SPRENDIMAS DĖL PASTATO PIRKIMO
2009-09-24
T-308
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, BALTKALNIO G. 16A, NUOMOS
2009-09-24
T-309
SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-09-24
T-310
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-09-24
T-311
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATLIKTI SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJĄ
2009-09-24
T-312
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 106
2009-09-24
T-313
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI ASFALTUOTĄ AIKŠTELĘ, ESANČIĄ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME
2009-09-24
T-314
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-09-24
T-315
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-09-24
T-316
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-09-24
T-317
SPRENDIMAS DĖL SIESARTĖNŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-09-24
T-318
SPRENDIMAS DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-09-24
T-319
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-09-24
T-320
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR. T-108 PAKEITIMO
2009-09-24
T-321
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2009-09-24
T-322
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2009-09-24
T-323
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2009-09-24
T-324
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2009-09-24
T-325
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SINTAUTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2009-09-24
T-326
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2009-09-24
T-327
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2009-09-24
T-328
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES BERŽYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2009-09-24
T-329
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2009-09-24
T-330
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2009-09-24
T-331
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2009-09-24
T-332
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR.T-253 PATIKSLINIMO
2009-09-24
T-333
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2009-09-24
T-335
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-179 DALINIO PAKEITIMO
2009-09-24
T -305
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2009-09-24
T -334
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-09-24
T- 306