Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-10
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2009-10-29
T-336
SPRENDIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO 2010 METAMS
2009-10-29
T-337
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA RITINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2009-10-29
T-338
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VALSTYBINE SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUTRAUKIMO
2009-10-29
T-339
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 DALINIO PAKEITIMO
2009-10-29
T-340
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-10-29
T-341
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-10-29
T-342
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-10-29
T-343
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-10-29
T-344
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-231 DALINIO PAKEITIMO
2009-10-29
T-345
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2009-10-29
T-346
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-10-29
T-347
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2009-10-29
T-348
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI SUDARGO SENIŪNIJOS SUDARGO KAIME SUTEIKIMO
2009-10-29
T-349
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS KIDULIŲ SENIŪNIJOS ŠIAUDINĖS, JUDRIŲ IR KAIMELIO KAIMUOSE SUTEIKIMO
2009-10-29
T-350
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, L. GIROS G. 26, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-10-29
T-352
SPRENDIMAS DĖL ILONOS LELEIVIENĖS ŠEIMYNOS ĮSTEIGIMO
2009-10-29
T-353
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2009-10-29
T-355
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2009-10-29
T-356
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS KULTŪRINIAM TURIZMUI
2009-10-29
T-357
SPRENDIMAS DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2009-10-29
T-358
SPRENDIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES SUDARYMO
2009-10-29
T-359
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TITUI RŪTENIUI ŽĖGLAIČIUI SKYRIMO
2009-10-29
T-360
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIDAI FIODOROVIENEI SKYRIMO
2009-10-29
T-361
SPRENDIMAS DĖL INVESTICINIO PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO TOTORVIEČIŲ UŽTVANKOS, NOPAIČIO IR NENUPĖS SAUSINIMO SISTEMOS GRIOVIŲ BEI JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REMONTAS IR REKONSTRUKCIJA“
2009-10-29
T-362
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SUDARGO, VOVERIŲ, KIDULIŲ IR DAUKANTIŠKIŲ KADASTRO VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“
2009-10-29
T-363
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-89 DALINIO PAKEITIMO
2009-10-29
T -351
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ AR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS
2009-10-29
T- 354