Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-11
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-11-26
T-364
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI PATIKĖJIMO TEISE PERDUOTO VALSTYBĖS TURTO
2009-11-26
T-365
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2009-11-26
T-366
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2008 METŲ ATASKAITOMS
2009-11-26
T-367
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-11-26
T-368
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LUKŠIŲ KAIME, NUOMOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO
2009-11-26
T-369
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, BIZIERIŲ KAIME, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-11-26
T-370
SPRENDIMAS DĖL UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2010-2012 M. INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO
2009-11-26
T-371
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI KRIŪKŲ SENIŪNIJOS BARAVIŠKIŲ KAIME SUTEIKIMO
2009-11-26
T-372
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO
2009-11-26
T-373
SPRENDIMAS DĖL TYLIŲJŲ VIEŠŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2009-11-26
T-374
SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMO DERINTI DOKUMENTUS
2009-11-26
T-375
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PAPILDYMO TVIRTINIMO
2009-11-26
T-376
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2009-11-26
T-377
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS ĮTRAUKIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMĄ
2009-11-26
T-379
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 267 PAPILDYMO
2009-11-26
T-380
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T -87 DALINIO PAKEITIMO
2009-11-26
T-382
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR.T-102 DALINIO PAKEITIMO
2009-11-26
T-383
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-31 DALINIO PAKEITIMO
2009-11-26
T-384
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-29 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALI
2009-11-26
T-385
SPRENDIMAS DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE „JOTIJOS UPELIO BASEINO DALIES MELIORACIJOS IR HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ PARTNERIO TEISĖMIS
2009-11-26
T-386
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SINTAUTAI-GOLDAP 2“
2009-11-26
T -378
SPRENDIMAS DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2009-11-26
T -381