Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2009-12
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G.24, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2009-12-23
T-388
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VOVERIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU „JOTIJA“ NUTRAUKIMO
2009-12-23
T-389
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, VOVERIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2009-12-23
T-390
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO REKONSTRUOTI IR SUBNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 106
2009-12-23
T-391
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2009-12-23
T-392
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO
2009-12-23
T-393
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, PAVILKIJO KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2009-12-23
T-394
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 DALINIO PAKEITIMO
2009-12-23
T-396
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2009-12-23
T-397
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2009-12-23
T-398
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO T-92 PAKEITIMO
2009-12-23
T-399
SPRENDIMAS DĖL ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS 2010-2012 METAMS TVIRTINIMO
2009-12-23
T-400
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2009-12-23
T-402
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2009-12-23
T-403
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS PANAIKINIMO
2009-12-23
T-404
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMŲ PREKYBAI 2 KATEGORIJOS FEJERVERKAIS IŠDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2009-12-23
T-405
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-16 PAKEITIMO
2009-12-23
T-406
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1999 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-59 DALINIO PAKEITIMO
2009-12-23
T-407
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M GEGUŽĖS 12 D. SPRENDIMO NR. T-139 PAKEITIMO
2009-12-23
T-408
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2009-12-23
T-409
SPRENDIMAS DĖL KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI SUTEIKIMO
2009-12-23
T-410
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-12-23
T-411
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS ŠAKIŲ IR JURBARKO RAJONŲ GYVENTOJAMS“
2009-12-23
T -401
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2009-12-23
T- 387