Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-01
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-01-28
T-1
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-01-28
T-2
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA NUTRAUKIMO
2010-01-28
T-3
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA NUTRAUKIMO
2010-01-28
T-4
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 3, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2010-01-28
T-5
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2010-01-28
T-6
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-277 DALINIO PAKEITIMO
2010-01-28
T-7
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-315 DALINIO PAKEITIMO
2010-01-28
T-8
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-01-28
T-9
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2009 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2010-01-28
T-10
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2010-01-28
T-11
SPRENDIMAS DĖL PREMIJOS SKYRIMO IRENAI IR ANTANUI SPRANAIČIAMS
2010-01-28
T-12
SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS CENTRŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ TVIRTINIMO
2010-01-28
T-13
SPRENDIMAS DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2010-01-28
T-14
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO Nr.T-263 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-01-28
T-15
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2010-01-28
T-16
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-323 DALINIO PAKEITIMO
2010-01-28
T-17
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2010-01-28
T-18
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-405 DALINIO PAKEITIMO
2010-01-28
T-19
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-01-28
T-20
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-371 DALINIO PAKEITIMO
2010-01-28
T-21
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-01-28
T-22
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU AUDRONE STANAITIENE NUTRAUKIMO IR REIKALŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2010-01-28
T-23
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-341 DALINIO PAKEITIMO
2010-01-28
T-24
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO ,,GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO ,,EGLUTĖ“ RENOVACIJA“
2010-01-28
T -25