Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-02
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004-2010 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-26
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2010-02-25
T-27
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2010-02-25
T-28
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-29
SPRENDIMAS DĖL BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 23
2010-02-25
T-31
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2009 METŲ ATASKAITOMS
2010-02-25
T-32
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2010 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-33
DĖL VALSTYBĖS SAVIVALDYBEI SKIRIAMŲ SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOMS ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA ORGANIZUOTI NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2010-02-25
T-34
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-02-25
T-36
SPRENDIMAS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-02-25
T-37
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SINTAUTŲ MSTL., P. VAIČAIČIO G. 20, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-38
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, KRANTO G. 4, IŠPLĖTIMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO SĄSKAITA DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-39
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2010-02-25
T-40
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2010-02-25
T-41
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-42
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS AKREDITAVIMO, SIEKIANT GIMNAZIJOS STATUSO
2010-02-25
T-43
SPRENDIMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2010-02-25
T-44
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R.SAV., VALENČIŪNŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-02-25
T-45
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO Nr. T-284 DALINIO PAKEITIMO
2010-02-25
T-46
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTUI
2010-02-25
T-47
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-127 PAKEITIMO
2010-02-25
T- 35
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T- 318 PAKEITIMO
2010-02-25
T- 30