Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-03
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-48
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-49
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-50
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-51
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ SINTAUTUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-03-25
T-52
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2010 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2010-03-25
T-53
SPRENDIMAS DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-03-25
T-54
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2010-2012 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2010-03-25
T-55
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS RESTRUKTŪRIZACIJOS PLANO IR STRUKTŪROS TVIRTINIMO
2010-03-25
T-56
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS
2010-03-25
T-57
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-03-25
T-58
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2010 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2010-03-25
T-59
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALINAI MOCKEVIČIENEI SKYRIMO
2010-03-25
T-60
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SAULIUI DUMČIUI SKYRIMO
2010-03-25
T-61
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS STASIUI BRAZAIČIUI SKYRIMO
2010-03-25
T-62
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTUI BUTAUSKUI SKYRIMO
2010-03-25
T-63
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĘ IR KRIŪKŲ VIDURINĘ MOKYKLAS IR ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2010-03-25
T-64
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2010/2011 MOKSLO METAMS
2010-03-25
T-65
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-322 DALINIO PAKEITIMO
2010-03-25
T-66
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-03-25
T-67
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS STEIGĖJO FUNKCIJŲ IR TURTO PERĖMIMO
2010-03-25
T-68
SPRENDIMAS DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO UŽ 2007 IR 2008 METUS
2010-03-25
T-69
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-359 DALINIO PAKEITIMO
2010-03-25
T-70
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2010-03-25
T-71
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 27 DALINIO PAKEITIMO
2010-03-25
T-72
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2010-03-25
T-73
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 104
2010-03-25
T-74
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2010-03-25
T-75
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2010-03-25
T-76
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-03-25
T-77
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-03-25
T-78
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-03-25
T-79
SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2010-03-25
T-80
SPRENDIMAS DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO
2010-03-25
T-81
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI STOTI Į SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ ASOCIACIJĄ
2010-03-25
T-82