Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-04
SPRENDIMAS DĖL VILMOS VIDRIENĖS SKYRIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORE
2010-04-29
T-83
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR.T-50 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2010-04-29
T-84
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2010 METAMS TVIRTINIMO
2010-04-29
T-85
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-86
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-87
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS STOTIES 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-88
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-89
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-90
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-91
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-92
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-93
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-94
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-95
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2010-04-29
T-96
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2010 – 2012 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO“
2010-04-29
T-97
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO IR PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-04-29
T-98
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2009 METŲ APYSKAITOS TVIRTINIMO
2010-04-29
T-99
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2010-04-29
T-100
SPRENDIMAS DĖL RAMALDOS BURDULIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO
2010-04-29
T-101
SPRENDIMAS DĖL ILONOS LELEIVIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO
2010-04-29
T-102
SPRENDIMAS DĖL DALYTĖS JASUKYNIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO
2010-04-29
T-103
SPRENDIMAS DĖL GENOVAITĖS DOBILEVIČIŪTĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO
2010-04-29
T-104
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, LUKŠIŲ MIESTELYJE, LIEPŲ G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-04-29
T-105
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, GIRĖNŲ KAIME, MUZIEJAUS G. 2, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-04-29
T-106
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-04-29
T-107
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, SB „ DRAUGYSTĖ“ ( SKL. Nr. 201) IR DRAUGYSTĖS 1-OJOJE G. 19, SUJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-04-29
T-108
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-240 PAKEITIMO
2010-04-29
T-109
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS BALTRUŠIŲ PADALINIO UŽDARYMO
2010-04-29
T-110
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-04-29
T-111
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-04-29
T-111
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2010-04-29
T-112
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATLIKTI RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJĄ
2010-04-29
T-113
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, VAITIŠKIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TARPUČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI
2010-04-29
T-114
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS
2010-04-29
T-115
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS
2010-04-29
T-116
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS
2010-04-29
T-117
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS
2010-04-29
T-119
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-04-29
T-120
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-04-29
T-121
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĘ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“
2010-04-29
T-122
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“
2010-04-29
T-123
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“
2010-04-29
T-123
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO T-381 DALINIO PAKEITIMO
2010-04-29
T-125
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO T-359 DALINIO PAKEITIMO
2010-04-29
T-126
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2009-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2009 METUS
2010-04-29
T-127