Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-05
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-128
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-129
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-130
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-131
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-132
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-133
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-134
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-135
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-135
SPRENDIMAS DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-136
SPRENDIMAS DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-137
SPRENDIMAS DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-138
SPRENDIMAS DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-139
SPRENDIMAS DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2010-05-27
T-141
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-142
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-143
SPRENDIMAS DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-144
SPRENDIMAS DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-145
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-146
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-147
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-148
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-149
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-150
SPRENDIMAS DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-151
SPRENDIMAS DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO DIREKTORĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2010-05-27
T-152
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-05-27
T-153
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-05-27
T-154
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-05-27
T-155
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-05-27
T-156
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PUMPURĖLIS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-157
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PAGRANDUKAS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-158
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „VYTURĖLIS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-159
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PUŠELĖ“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-160
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-161
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ MOKYKLOS - DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-162
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
2010-05-27
T-163
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2010-2012 METAIS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2010-05-27
T-164
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖS IR KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2010-05-27
T-165
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, SINTAUTŲ MIESTELYJE
2010-05-27
T-166
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, TURČINŲ KAIME
2010-05-27
T-167
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2010-05-27
T-168
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI BARČAIČIUI SKYRIMO
2010-05-27
T-169
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ROMUALDUI GUOGAI SKYRIMO
2010-05-27
T-170
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2010-05-27
T-171
SPRENDIMAS DĖL LIEPALOTŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2010-05-27
T-172
SPRENDIMAS DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V.LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2010-05-27
T-173
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2011 METAMS
2010-05-27
T-174
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2010-05-27
T-175
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-05-27
T-176
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2010-05-27
T-177
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2010-05-27
T-178
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, NUOMOS SUTARTĮ
2010-05-27
T-179
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2010-05-27
T-180
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO BENDRIEJI, DETALIEJI IR SPECIALIEJI PLANAI- II ETAPAS“
2010-05-27
T-182
SPRENDIMAS DĖL GIMNAZIJOS STATUSO SUTEIKIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINEI MOKYKLAI
2010-05-27
T-185
SPRENDIMAS DĖL KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI SUTEIKIMO
2010-05-27
T-186
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ TURIZMO GALIMYBĖS. KUDIRKOS NAUMIESTIS
2010-05-27
T -183
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ TURIZMO GALIMYBĖS. KIDULIAI“
2010-05-27
T -184
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO BENDRIEJI PLANAI “
2010-05-27
T- 181