Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-06
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2009 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2010-06-30
T-187
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-06-30
T-188
SPRENDIMAS DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2010-06-30
T-189
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS BEI ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TERMINO 2010 METAMS NUSTATYMO
2010-06-30
T-190
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA NUTRAUKIMO
2010-06-30
T-191
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES, SUDARYTOS 1998 M. BALANDŽIO 14 D. SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA „LEKĖČIŲ AMBULATORIJA“, DALINIO PAKEITIMO
2010-06-30
T-192
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VALSTYBINEI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2010-06-30
T-193
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2010-06-30
T-194
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, ŽALTYNŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANOVIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRUI
2010-06-30
T-195
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, VOVERIŲ KAIME, AUŠROS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VOVERIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI „JOTIJA“
2010-06-30
T-196
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-5 DALINIO PAKEITIMO
2010-06-30
T-197
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-137 PAKEITIMO
2010-06-30
T-198
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-06-30
T-199
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-06-30
T-200
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2010-06-30
T-201
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-81 DALINIO PAKEITIMO
2010-06-30
T-202
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2010-06-30
T-203
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-06-30
T-204
SPRENDIMAS DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2010-06-30
T-205
SPRENDIMAS DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO
2010-06-30
T-206
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-06-30
T-207
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2010-06-30
T-209
SPRENDIMAS DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVO - V.B.SPRAINAIČIO - DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2010-06-30
T-210
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-06-30
T-211
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-06-30
T-212
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-06-30
T-213
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GRIŠKABŪDŽIO MSTL., SODYBŲ G. 1, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-06-30
T-214
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-06-30
T-215
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI VALAIČIUI SKYRIMO
2010-06-30
T-216
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DANUTEI BUDRECKIENEI SKYRIMO
2010-06-30
T-217
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EUGENIJUI BARANAUSKUI SKYRIMO
2010-06-30
T-218
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LAIMUTEI BIČKIENEI SKYRIMO
2010-06-30
T-219
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI ABRAIČIUI SKYRIMO
2010-06-30
T-220
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS KAZIUI ENDRIUKAIČIUI SKYRIMO
2010-06-30
T-221
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI KLIMAIČIUI SKYRIMO
2010-06-30
T-222
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORĖS BIRUTĖS NAVIKIENĖS DARBO SANTYKIŲ TĘSTINUMO
2010-06-30
T-224
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ, ESANTĮ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, GELGAUDIŠKYJE
2010-06-30
T-225
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO T-344 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-06-30
T-226
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SIESARTIES UPĖS ŠAKIUOSE BŪKLĖS GERINIMAS“
2010-06-30
T -208
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-38 DALINIO PAKEITIMO
2010-06-30
T -223