Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-07
DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOMS
2010-07-29
T-227
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-07-29
T-228
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 IR 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-281 DALINIO PAKEITIMO
2010-07-29
T-229
SPRENDIMAS DĖL PALUOBIŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2010-07-29
T-230
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO PAPILDYMO
2010-07-29
T-231
SPRENDIMAS DĖL DIENOS MAITINIMO NORMŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS BENDRABUTYJE NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE
2010-07-29
T-232
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JANEI ANGELEI RIMKŪNIENEI SKYRIMO
2010-07-29
T-233
SPRENDIMAS DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-07-29
T-234
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠVENTO KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS REMONTAS“
2010-07-29
T-235
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-07-29
T-237
SPRENDIMAS DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2010-07-29
T-238
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 METŲ BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-100 DALINIO PAKEITIMO
2010-07-29
T-239
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-07-29
T-241
SPRENDIMAS DĖL RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ BEI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ SPECIALIOSIOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2010-07-29
T-242
SPRENDIMAS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ TVIRTINIMO
2010-07-29
T-243
SPRENDIMAS DĖL KASMETINIŲ MOKAMŲ ATOSTOGŲ JUOZUI BERTAŠIUI SUTEIKIMO
2010-07-29
T-244
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŠAKIŲ ŽEMĖTVARKOS SKYRIUI
2010-07-29
T-245
SPRENDIMAS DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO
2010-07-29
T-246
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO VP3-1.3-UM-02-V-01-043 „GELGAUDIŠKIO DVARO RESTAURAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“
2010-07-29
T -236
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2010-07-29
T -240