Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-08
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-08-26
T-248
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO GELGAUDIŠKIO SPECIALIAJAI MOKYKLAI
2010-08-26
T-249
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-245 DALINIO PAKEITIMO
2010-08-26
T-250
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26
2010-08-26
T-251
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO IR SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS CENTRUI „SANTAKA“
2010-08-26
T-252
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2010-08-26
T-253
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-08-26
T-254
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-405 IR 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-19 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2010-08-26
T-255
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI PAULAUSKIENEI SKYRIMO
2010-08-26
T-256
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LAURAI BALUKONYTEI SKYRIMO
2010-08-26
T-257
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU ALDONA SADLAUSKIENE NUTRAUKIMO
2010-08-26
T-259
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-206 DALINIO PAKEITIMO
2010-08-26
T-266
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2010-08-26
T-267
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DVIRAČIŲ TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA LIETUVOS, LENKIJOS IR RUSIJOS PASIENIO REGIONE“
2010-08-26
T -260
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠEŠUPĖS VAIKAI“
2010-08-26
T -261
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠEŠUPĖS UPĖS BASEINO GAMTOSAUGOS SITUACIJOS GERINIMAS STIPRINANT PRIEŠGAISRINĘ TERITORIJOS SAUGĄ“
2010-08-26
T -262
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PASIENIO REGIONŲ BENDRADARBIAVIMAS: NUO APSIKEITIMO GERĄJA PATIRTIMI IKI INTEGRACIJOS IR TVARIOS PLĖTROS“
2010-08-26
T -263
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.T-183 DALINIO PAKEITIMO
2010-08-26
T -264
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.T-184 DALINIO PAKEITIMO
2010-08-26
T -265
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO JUOZO BERTAŠIAUS ATŠAUKIMO IŠ KASMETINIŲ ATOSTOGŲ
2010-08-26
T-247
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2010-08-26
T-258