Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-09
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-09-23
T-268
SPRENDIMAS DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2010-09-23
T-269
SPRENDIMAS DĖL PASTATO PIRKIMO
2010-09-23
T-270
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI ATLIKTI RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJĄ
2010-09-23
T-271
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SUTARTIES NR. 1D-43 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-272
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 PAPILDYMO
2010-09-23
T-273
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
2010-09-23
T-274
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2010-09-23
T-275
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-09-23
T-276
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-09-23
T-277
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-148 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-278
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR.T-243 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-09-23
T-279
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO Nr. 85 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-280
SPRENDIMAS DĖL TERITORIJŲ VISUOMENĖS POREIKIAMS SUFORMAVIMO
2010-09-23
T-281
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-09-23
T-282
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DANGUOLEI PIEČAITIENEI SKYRIMO
2010-09-23
T-283
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SALOMĖJAI ONAI DEKERYTEI SKYRIMO
2010-09-23
T-284
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DARIUI NEKROŠIUI SKYRIMO
2010-09-23
T-285
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LIUDVIKAI ČEPIENEI SKYRIMO
2010-09-23
T-286
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.T-168 PAPILDYMO
2010-09-23
T-287
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-143 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-09-23
T-288
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE
2010-09-23
T-289
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2010/2011 MOKSLO METAMS
2010-09-23
T-290
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR. T-108 PAKEITIMO
2010-09-23
T-291
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO MOKYKLOS - DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2010-09-23
T-292
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2010-09-23
T-293
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-16 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2010-09-23
T-294
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORĖS BIRUTĖS NAVIKIENĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2010-09-23
T-295
SPRENDIMAS DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ STEIGIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS TVIRTINIMO
2010-09-23
T-296
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE
2010-09-23
T-297
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-298
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-299
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-300
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE
2010-09-23
T-301
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SINTAUTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-302
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GELGAUDIŠKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-303
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2010-09-23
T-304
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ SKYRIUJE
2010-09-23
T-305
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE IR GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS BARZDŲ SKYRIUJE
2010-09-23
T-306
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IŠDAGŲ SKYRIUJE
2010-09-23
T-307
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-225 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-308
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-68 DALINIO PAKEITIMO
2010-09-23
T-309
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PANAUDOS SUTARTĮ
2010-09-23
T-310
SPRENDIMAS DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTUI IŠ DALIES PAKEISTI
2010-09-23
T-311