Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-11
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-11-25
T-333
SPRENDIMAS DĖL PASTATO PIRKIMO
2010-11-25
T-334
SPRENDIMAS DĖL ATLEIDIMO NUO KOMUNALINIŲ MOKESČIŲ
2010-11-25
T-335
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2010-11-25
T-336
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GELGAUDIŠKYJE, PARKO G. 5, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS GELGAUDIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRUI „ATGAIVA“
2010-11-25
T-337
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-240 DALINIO PAKEITIMO
2010-11-25
T-338
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2010-11-25
T-339
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-11-25
T-340
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2010-11-25
T-341
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2010-11-25
T-342
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2010-11-25
T-343
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-171 DALINIO PAKEITIMO
2010-11-25
T-344
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTUI
2010-11-25
T-345
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, LUKŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-11-25
T-346
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, P. CVIRKOS G. 1, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-11-25
T-347
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-11-25
T-348
SPRENDIMAS DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2010-11-25
T-349
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-121 PAKEITIMO
2010-11-25
T-350
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2010-11-25
T-351
SPRENDIMAS DĖL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2010-11-25
T-352
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2010-11-25
T-353
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2010-11-25
T-354
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2010-11-25
T-355
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2010-11-25
T-356
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-98 DALINIO PAKEITIMO
2010-11-25
T-357
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-11-25
T-358
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, ARTOJŲ G. 8A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-11-25
T-359
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2010-11-25
T-361
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 -2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO
2010-11-25
T-362
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS PARENGIMAS“
2010-11-25
T-363
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR.T-279 DALINIO PAKEITIMO
2010-11-25
T-364
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO JABLONSKIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-11-25
T-365
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO JABLONSKIO PREMIJOS SKYRIMO GIEDREI ČEPAITIENEI
2010-11-25
T-366
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-143 PAPILDYMO
2010-11-25
T-367
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-194 DALINIO PAKEITIMO
2010-11-25
T-368
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO ŠAKINIŲ STRATEGINIŲ 2013 – 2020 M. PLĖTROS PLANŲ PARENGIMAS IR STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATNAUJINIMAS“
2010-11-25
T-369
SPRENDIMAS DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,VIDMIRA” INVESTICINIO PROJEKTO ŠAKIŲ RAJONE GIRĖNŲ, GIEDRUČIŲ IR LIEPALOTŲ KADASTRO VIETOVĖSE DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2010-11-25
T-371
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, IŠDAGŲ KAIME, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-11-25
T-373
SPRENDIMAS DĖL OBJEKTO PRIPAŽINIMO SVARBIU RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2010-11-25
T-374
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO VP3-1.3-UM-02-V-01-043 „GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS RESTAURAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ NETINKAMŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO
2010-11-25
T -360
SPRENDIMAS DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,GRITARAS” INVESTICINIO PROJEKTO ŠAKIŲ RAJONO, VILKAVIŠKIO RAJONO IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖSE BALTRUŠIŲ, PATAŠINĖS, BARZDŲ, BŪDOS IR BAGOTOSIOS KADASTRO VIETOVĖSE DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2010-11-25
T-370