Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-12
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-12-23
T-375
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS ĮTRAUKIMO Į ŠVIETIMO STAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMĄ
2010-12-23
T-376
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2010-12-23
T-377
SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2010-12-23
T-378
SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ PIETUS GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJAMS NUSTATYMO
2010-12-23
T-379
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MIESTELYJE, KAUNO G. 15D, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS ASOCIACIJAI
2010-12-23
T-381
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MIESTELYJE, PUŠYNO G. 18A, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS MOTERŲ KLUBUI
2010-12-23
T-382
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2010-12-23
T-383
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-362 DALINIO PAKEITIMO
2010-12-23
T-384
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-258 DALINIO PAKEITIMO
2010-12-23
T-385
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-179 DALINIO PAKEITIMO
2010-12-23
T-386
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-12-23
T-387
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-12-23
T-387
SPRENDIMAS DĖL PASTATO - SPORTO KOMPLEKSO PERDAVIMO
2010-12-23
T-388
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 104
2010-12-23
T-389
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2010-12-23
T-390
SPRENDIMAS DĖL INVESTICINIO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO GRIOVIŲ BEI JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REMONTAS IR REKONSTRUKCIJA“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2010-12-23
T-392
SPRENDIMAS DĖL VAITIEKUPIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS INVESTICINIO PROJEKTO DĖL DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DUOBIŠKIŲ, GIEDRUČIŲ, GOTLYBIŠKIŲ, DAUKANTIŠKIŲ, IŠDAGŲ IR VOVERIŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2010-12-23
T-393
SPRENDIMAS DĖL ASOCIACIJOS „GRŪDUVOS MELIORACIJA“ INVESTICINIO PROJEKTO DĖL DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SLAVIKŲ, IŠDAGŲ, KIDULIŲ, GOTLYBIŠKIŲ, SINTAUTŲ, GIEDRUČIŲ IR DUOBIŠKIŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2010-12-23
T-394
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 59, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-12-23
T-395
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ KAIME, MILIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-12-23
T-396
SPRENDIMAS DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-12-23
T-398
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JOLANTAI KRAPAVIČIENEI SKYRIMO
2010-12-23
T-399
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS PRANUI JASEVIČIUI SKYRIMO
2010-12-23
T-400
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2011 - 2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
2010-12-23
T-402
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SINTAUTŲ BENDRUOMENĖS UŽIMTUMO GERINIMAS ĮRENGIANT SPORTO SALĘ“
2010-12-23
T-403
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GELGAUDIŠKIO DVARO AMATŲ CENTRAS I“
2010-12-23
T-404
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-354 DALINIO PAKEITIMO
2010-12-23
T-405
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VERŠIŲ KAIME“
2010-12-23
T-406
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „POILSIO IR VANDENS TURIZMO ZONOS ĮRENGIMAS BEI INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PRIE ŠEŠUPĖS KUDIRKOS NAUMIESTYJE“
2010-12-23
T-407
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PASTATO REKONSTRUKCIJA Į JAUKIUS IR ŠILTUS BALTRUŠIŲ BENDRUOMENĖS NAMUS“
2010-12-23
T-408
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KRIŪKŲ KRAŠTO KULTŪROS PAVELDO – SVIATOŠINO DVARO – IŠSAUGOJIMAS IR TVARKYBOS DARBAI“
2010-12-23
T-409
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BENDRUOMENĖS CENTRO „TĖVIŠKĖ“ PATALPŲ SUTVARKYMAS“
2010-12-23
T-410
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „AKTYVAUS POILSIO ZONŲ ĮRENGIMAS PRIE VOVERIŲ TVENKINIO“
2010-12-23
T-411
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KREPŠINIO AIKŠTELĖS ATNAUJINIMAS IR VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS SLAVIKUOSE“
2010-12-23
T-412
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LAISVALAIKIO IR SPORTO INFRASTRUKTŪROS PAGERINIMAS LUKŠIUOSE“
2010-12-23
T-413
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „IŠDAGŲ KAIMO POILSIO IR SPORTO ZONOS ĮRENGIMAS“
2010-12-23
T-414
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS RŪSIO PRITAIKYMAS PARAPIJOS REIKMĖMS“
2010-12-23
T-415
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS RŪSIO PRITAIKYMAS PARAPIJOS REIKMĖMS“
2010-12-23
T-415
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2011-2013 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2010-12-23
T-416
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-16 PAKEITIMO
2010-12-23
T-417
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-12-23
T-418
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR.T-279 DALINIO PAKEITIMO
2010-12-23
T-420
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-371 DALINIO PAKEITIMO
2010-12-23
T-421
SPRENDIMAS DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,VIVIJA” INVESTICINIO PROJEKTO DĖL DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS ŠAKIŲ RAJONO GIEDRUČIŲ, IŠDAGŲ, VOVERIŲ IR LIEPALOTŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2010-12-23
T-422
SPRENDIMAS DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,NYKA” INVESTICINIO PROJEKTO DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS ŠAKIŲ RAJONO GERDŽIŪNŲ, KRIŪKŲ, LEKĖČIŲ IR LUKŠIŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2010-12-23
T-423
SPRENDIMAS DĖL NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS NUOSTATŲ, KITŲ SU VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2010-12-23
T-424
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-166 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-12-23
T-425
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-12-23
T- 380