Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-01
1. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 10, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS KAUNO TERITORINĖS STATISTIKOS VALDYBAI
2011-01-27
T-1
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR. 44 DALINIO PAKEITIMO
2011-01-27
T-2
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 9 DALINIO PAKEITIMO
2011-01-27
T-3
4. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2011-01-27
T-4
5. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO
2011-01-27
T-5
6. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-01-27
T-6
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 33, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-01-27
T-7
8. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŽYGĖNŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-01-27
T-8
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, PLYNIŲ KAIME, PLYNIŲ G. 1, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-01-27
T-9
10. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2011-01-27
T-10
11. DĖL PREMIJOS SKYRIMO ITANAI IR RAIMONDUI JANUŠEVIČIAMS
2011-01-27
T-11
12. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ VADOVAMS NUSTATYMO 2011 METAMS
2011-01-27
T-12
13. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2011-01-27
T-13
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-323 DALINIO PAKEITIMO
2011-01-27
T-14
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2011-01-27
T-15
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2011-01-27
T-16
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO T-246 DALINIO PAKEITIMO
2011-01-27
T-17
18. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KRIŪKŲ KRAŠTO KULTŪROS PAVELDO – SVIATOŠINO DVARO – IŠSAUGOJIMAS IR TVARKYBOS DARBAI“
2011-01-27
T-18
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2011 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2011-01-27
T-19
20. DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,VAITIEKUPIS“ INVESTICINIO PROJEKTO ŠAKIŲ RAJONE GIEDRUČIŲ IR IŠDAGŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2011-01-27
T-20
21. DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,SUDARGAS” INVESTICINIO PROJEKTO ŠAKIŲ RAJONE KIDULIŲ, SUDARGO, SLAVIKŲ IR GELGAUDIŠKIO KADASTRINĖSE VIETOVĖSE DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2011-01-27
T-21
22. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-01-27
T-22
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ DUJINIŲ KATILŲ, ESANČIŲ DAUGIABUČIAME GYVENAMAJAME NAME ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKAS 3, NUOMOS IR PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO
2011-01-27
T-23
24. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2011-01-27
T-24
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-01-27
T-25
26. DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2011-01-27
T-26
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-92 DALINIO PAKEITIMO
2011-01-27
T-27