Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-03
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-38
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-39
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-40
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-41
5. DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-42
6. DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-43
7. DĖL ŠAKIŲ MENO MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-44
8. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-45
9. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-46
10.DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-47
11. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-48
12. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-49
13. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-50
14. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-51
15. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-52
16. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-53
17. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-54
18. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-55
19. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-56
20. DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-57
21. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-58
22. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-59
23. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-60
24. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-61
25. DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-62
26. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-63
27. DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-64
28. DĖL MOKYKLOS-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-65
29. DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-66
30. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-67
31. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-68
32. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-69
33. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-70
34. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-71
35. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-72
36. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-73
37. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-74
38. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-75
39. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-76
40. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-77
41. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2011-03-31
T-78
42. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-03-31
T-79
43. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IMTI PASKOLĄ
2011-03-31
T-80
44. DĖL TURTO NURAŠYMO
2011-03-31
T-81
45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-82
46. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-03-31
T-83
47. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-03-31
T-84
48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-339 DALINIO PAKEITIMO
2011-03-31
T-85
49. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI STATINIO, ESANČIO ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1A, PANAUDOS SUTARTĮ
2011-03-31
T-86
50. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-03-31
T-87
51. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2011-03-31
T-88
52. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI
2011-03-31
T-89
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-76 DALINIO PAKEITIMO
2011-03-31
T-90
54. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-17 DALINIO PAKEITIMO
2011-03-31
T-91
55. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-92
56. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-93
57. DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, JŲ TENKINIMO SĄLYGŲ BEI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-94
58. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2011 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-95
59. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTEI JACKŪNIENEI SKYRIMO
2011-03-31
T-96
60. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RIČARDUI MUSVYDUI SKYRIMO
2011-03-31
T-97
61. DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-98
62. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2011 METAMS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-99
63. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-03-31
T-100
64. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-101
65. DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2011/2012 MOKSLO METAMS
2011-03-31
T-102
66. DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO TIKSLINGUMO
2011-03-31
T-103
67. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-03-31
T-104
68. DĖL PROJEKTO ,,ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PASTATO IŠORINIŲ ATITVARŲ ŠILTINIMAS IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS“
2011-03-31
T-105
69. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-106
70. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-107
71. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO KAIMO VIETOVIŲ VANDENS IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2011-03-31
T-108
72. DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2011-03-31
T-109
73. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LUKŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-110
74. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-111
75. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-112
76. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, VONIŠKIŲ KAIME,
2011-03-31
T-113
77. DĖL AUKŠTYBINIŲ STATINIŲ IŠDĖSTYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-114
78. DĖL DVIRAČIŲ TAKŲ- TRASŲ IŠDĖSTYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-115