Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-04
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO DIREKTORIUI LAIKINAI EITI PAREIGAS
2011-04-12
T-1
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI LAIKINAI EITI PAREIGAS
2011-04-12
T-2
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMO
2011-04-12
T-3
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2011-04-12
T-4
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2011-04-12
T-5
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2011-04-18
T-6
2. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2011-04-18
T-7
3. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
2011-04-18
T-8
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-108 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-04-28
T-9
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-89 DALINIO PAKEITIMO
2011-04-28
T-10
3. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-04-28
T-11
4. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, KRIŪKŲ MIESTELYJE, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-04-28
T-12
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
2011-04-28
T-13
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2011-04-28
T-14
7. DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO
2011-04-28
T-15
8. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-04-28
T-16
9. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2011-04-28
T-17
10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-04-28
T-18
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2011-04-28
T-19
12. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI
2011-04-28
T-20
13. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24
2011-04-28
T-21
14. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PANAUDOS SUTARTĮ SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA
2011-04-28
T-22
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2011-04-28
T-23
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 PAKEITIMO
2011-04-28
T-24
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-12 DALINIO PAKEITIMO
2011-04-28
T-25
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2010 METŲ ATASKAITOS
2011-04-28
T-26
19. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2010 METŲ ATASKAITOS
2011-04-28
T-27
20. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO
2011-04-28
T-28
21. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2010 METŲ ATASKAITOS
2011-04-28
T-29
22. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2011-04-28
T-30
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO
2011-04-28
T-31
24. DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2011-04-28
T-32
25. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJAI REDAKCIJAI PARENGTI SUDARYMO
2011-04-28
T-33
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-279 DALINIO PAKEITIMO
2011-04-28
T-34