Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-05
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-05-26
T-35
2. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2012 METAMS
2011-05-26
T-36
3. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-05-26
T-37
4. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-05-26
T-38
5. DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO
2011-05-26
T-39
6. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-05-26
T-40
7. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 26, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI GOTLYBIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI
2011-05-26
T-41
8. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PLOKŠČIŲ VIDURINEI MOKYKLAI
2011-05-26
T-42
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2011-05-26
T-43
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SUDARGO SENIŪNIJOJE, BURGAIČIŲ KAIME, M. SEDEREVIČIAUS G. 6, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO RĖŽIMO NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-05-26
T-45
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, STRIŪPŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-05-26
T-46
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIRĖNŲ KAIME, RYTO G. 1, PADALINIMO IR
2011-05-26
T-47
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G., PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-05-26
T-48
15. DĖL KIDULIŲ BUVUSIOS DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-05-26
T-49
16. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 23, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-05-26
T-50
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI ŠIKARSKIENEI SKYRIMO
2011-05-26
T-51
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VILMAI VALAITIENEI SKYRIMO
2011-05-26
T-52
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2011-05-26
T-53
21. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-05-26
T-54
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-24 PAPILDYMO
2011-05-26
T-55
23. DĖL RAJONO APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011–2014 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2011-05-26
T-56
24. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-05-26
T-57
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-05-26
T-58
26. DĖL PERSONALINIO PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUI
2011-05-26
T-59
27. DĖL ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVIRTINIMO
2011-05-26
T-60
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2011 – 2013 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2011-05-26
T-61
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-13 DALINIO PAKEITIMO
2011-05-26
T-62
30. DĖL GIMNAZIJOS STATUSO SUTEIKIMO GRIŠKABŪDŽIO VIDURINEI MOKYKLAI
2011-05-26
T-63
31. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2011-05-26
T-64
32. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI GELGAUDIŠKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-05-26
T-65
33. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE
2011-05-26
T-66
34. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2011-05-26
T-67
35. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“
2011-05-26
T-68
36. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2011-05-26
T-69
37. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2011-05-26
T-70
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-108 PAPILDYMO
2011-05-26
T-71
39. DĖL PROJEKTO „DRAUGYSTĖS PARKAI-1“
2011-05-26
T-72
40. DĖL PROJEKTO „TURGENEVO-BARZDAI“
2011-05-26
T-73
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-235 DALINIO PAKEITIMO
2011-05-26
T-74
42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 - 2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO IR 2011 - 2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO MONITORINGO (STEBĖSENOS) SISTEMOS TVIRTINIMO
2011-05-26
T-75
43. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-182 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-05-26
T-76
44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ APYSKAITOS TVIRTINIMO
2011-05-26
T-77
45. DĖL PARAMOS IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SUTEIKIMO
2011-05-26
T-78
46. DĖL PRIEMOKOS A.DAMIJONAIČIUI NUSTATYMO
2011-05-26
T-79
47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2011-05-26
T-80
48. DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2011-05-26
T-81
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-103
2011-05-26
T-82
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-33 DALINIO PAKEITIMO
2011-05-26
T-83