Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-06
1. DĖL ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2011-06-30
T-84
2. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2011-06-30
T-85
3. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-06-30
T-86
4. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-06-30
T-87
5. DĖL GALIMYBĖS PRIIMTI SPRENDIMĄ
2011-06-30
T-88
6. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS BEI ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TERMINO 2011 METAMS NUSTATYMO
2011-06-30
T-89
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-90
8. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJAI
2011-06-30
T-91
9. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2011-06-30
T-92
10. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SINTAUTŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2011-06-30
T-93
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2011-06-30
T-94
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-20 DALINIO PAKEITIMO
2011-06-30
T-95
13. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2011-06-30
T-96
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 12 D. SPRENDIMO NR. T-131 DALINIO PAKEITIMO
2011-06-30
T-97
15. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ
2011-06-30
T-98
16. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ ILGALAIKĮ IR TRUMPALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ, ESANTĮ ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 64
2011-06-30
T-99
17. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS SUTARTĮ SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES PRIEŠGAISRINE GELBĖJIMO VALDYBA
2011-06-30
T-100
18. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS
2011-06-30
T-101
19. DĖL LEIDIMO RENGTI SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO DOKUMENTĄ
2011-06-30
T-102
20. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BALTRUŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-06-30
T-103
21. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, RYTO G. 23 IR DEGUTINĖS KAIME, APJUNGIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-06-30
T-104
22. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-105
23. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-106
24. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-06-30
T-107
25. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-108
26. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-109
27. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2011-06-30
T-110
28. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2011-06-30
T-111
29. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2011-06-30
T-112
30. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2011-06-30
T-113
31. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“
2011-06-30
T-114
32. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2011-06-30
T-115
33. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“
2011-06-30
T-116
34. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DARBO LAIKO PAILGINIMO
2011-06-30
T-117
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 -2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2011-06-30
T-118
36. DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ TVENKINIO ANT LENKUPIO UPĖS BŪKLĖS GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
2011-06-30
T-119
37. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SU RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITIES POLESKO RAJONO SAVIVALDYBE SUTARČIAI
2011-06-30
T-120
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-89 DALINIO PAKEITIMO
2011-06-30
T-121
39. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ VIDURINEI MOKYKLAI
2011-06-30
T-122