Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-07
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-07-28
T-123
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-36 PAPILDYMO
2011-07-28
T-124
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2011-07-28
T-125
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 DALINIO PAKEITIMO
2011-07-28
T-126
5. DĖL SUTIKIMO PERLEISTI NUOMININKO TEISES IR PAREIGAS PAGAL
2011-07-28
T-127
6. DĖL LEIDIMO PERTVARKYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ, ESANTĮ ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKE 3-6
2011-07-28
T-128
7. DĖL LEIDIMO SUDARYTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2011-07-28
T-129
8. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ MSTL., DARBININKŲ G. 2, PRIVATIZAVIMO
2011-07-28
T-130
9. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2011-07-28
T-131
10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-07-28
T-132
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ IR ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2011-07-28
T-133
12. DĖL PRIEMOKOS J.PUODŽIUKAIČIUI NUSTATYMO
2011-07-28
T-134
13. DĖL DARBO SUTARTIES SU IRENA PRŪSAITIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2011-07-28
T-135
14. DĖL DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE NUSTATYMO
2011-07-28
T-136
15. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS SPRENDINIAMS
2011-07-28
T-137
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TITUI RŪTENIUI ŽĖGLAIČIUI SKYRIMO
2011-07-28
T-138
18. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-07-28
T-139
19. DĖL UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „ŠAKIŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2011-07-28
T-140
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-28 DALINIO PAKEITIMO
2011-07-28
T-141
21. DĖL VANDENVIETĖS ĮRENGIMO BARZDŲ PRADINĖS MOKYKLOS STADIONE
2011-07-28
T-142
22. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-07-28
T-143
23. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO - IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. BIRŽELIO 14 D. SPRENDIMO NR. 130 DALINIO PAKEITIMO
2011-07-28
T-144
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-164 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2011-07-28
T-145
26. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SEN., PLOKŠČIŲ K., DVARO G. 6, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VILTIES ŽIEDAS“
2011-07-28
T-146
27. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RITAI VOSYLIENEI SKYRIMO
2011-07-28
T-147