Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-09
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-09-23
T-149
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2011-09-23
T-150
3. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-09-23
T-151
4. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-09-23
T-152
5. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-09-23
T-153
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D.
2011-09-23
T-154
7. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO MSTL.,
2011-09-23
T-155
8. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO MSTL.,
2011-09-23
T-156
9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS KAUNO TERITORINEI VALDYBAI
2011-09-23
T-157
10. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, BLIUVIŠKIŲ KAIME, J. TOTORAIČIO G. 14, PANAUDOS SUTARTĮ SU ASOCIACIJA BLIUVIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU
2011-09-23
T-158
11. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 2, PANAUDOS SUTARTĮ SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU
2011-09-23
T-159
12. DĖL TERITORIJOS VISUOMENĖS POREIKIAMS SUFORMAVIMO
2011-09-23
T-160
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO BARZDŲ MSTL., MOKYKLOS GATVĖJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-09-23
T-161
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-09-23
T-162
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VILKELIŠKIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-09-23
T-163
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-90 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-09-23
T-164
17. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2011-09-23
T-165
18. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-09-23
T-166
19. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO
2011-09-23
T-167
20. DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS TVIRTINIMO
2011-09-23
T-168
21. DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE
2011-09-23
T-169
22. DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS FINANSAVIMO
2011-09-23
T-170
23. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKOS
2011-09-23
T-171
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI MARIJONAI RUDAITIENEI SKYRIMO
2011-09-23
T-172
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRMANTUI DOVYDAIČIUI SKYRIMO
2011-09-23
T-173
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VILIJAI KAZLAUSKIENEI SKYRIMO
2011-09-23
T-174
27. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2011-09-23
T-175
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-342 „DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“
2011-09-23
T-176
29. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-09-23
T-177
30. DĖL MOKYKLOS – DARŽELIO „BERŽELIS“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-09-23
T-178
31. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-09-23
T-179
32. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-09-23
T-180
33. DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2011-09-23
T-181
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-323 DALINIO PAKEITIMO
2011-09-23
T-182
35. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR.T-90 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2011-09-23
T-183
36. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. BIRŽELIO 14 D. SPRENDIMO NR. 130 DALINIO PAKEITIMO
2011-09-23
T-184
37. DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI KONKURSĄ
2011-09-23
T-185
38. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-186
39. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GELGAUDIŠKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-187
40. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-188
41. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ LEKĖČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-189
42. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-190
43. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2011-09-23
T-191
44. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE
2011-09-23
T-192
45. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES BERŽYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-193
46. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-194
47. DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2011/2012 MOKSLO METAMS
2011-09-23
T-195
48. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS ĮTRAUKIMO Į 2011 METŲ AKREDITAVIMO PLANĄ, SIEKIANT ĮGYTI GIMNAZIJOS STATUSĄ 2011 METAMS
2011-09-23
T-196
49. DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V. LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2011-09-23
T-197
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2011-09-23
T-198
51. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2011-09-23
T-199
52. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO PARAPIJOS RENGIAMAM PROJEKTUI
2011-09-23
T-200