Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-10
1. DĖL UGNIAGESIŲ KOMANDŲ PANAIKINIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1997 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR.37 DALINIO PAKEITIMO
2011-10-27
T-201
2. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-10-27
T-202
3. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-10-27
T-203
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOORDINACINĖS TARYBOS TVIRTINIMO
2011-10-27
T-204
5. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2011-10-27
T-205
6. DĖL DVIRAČIŲ TAKŲ – TRASŲ IŠDĖSTYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-10-27
T-206
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO, KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 20, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-10-27
T-207
8. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-10-27
T-208
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-90 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-10-27
T-209
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-10-27
T-210
11. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO
2011-10-27
T-211
12. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ IMTI PASKOLĄ
2011-10-27
T-212
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2011-10-27
T-213
14. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2011-10-27
T-214
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI
2011-10-27
T-215
16. DĖL PANAUDOS SUTARTIES, 1999 M. RUGPJŪČIO 12 D. SUDARYTOS SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINE, PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2011-10-27
T-216
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2011-10-27
T-217
18. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJAI
2011-10-27
T-218
19. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-10-27
T-219
20. DĖL TURTO NURAŠYMO
2011-10-27
T-220
21. DĖL TURTO PERĖMIMO
2011-10-27
T-221
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2011-10-27
T-222
23. DĖL GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ĮTEISINIMO
2011-10-27
T-223
24. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-10-27
T-224
25. DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-10-27
T-225
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2011-10-27
T-226
27. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2011-10-27
T-227
28. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME
2011-10-27
T-228
29. DĖL LEKĖČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2011-10-27
T-229
30. DĖL LUKŠIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2011-10-27
T-230