Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-11
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-11-17
T-231
2. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOMS
2011-11-17
T-232
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2011-11-17
T-233
4. DĖL LEIDIMO SUDARYTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2011-11-17
T-234
5. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJAI
2011-11-17
T-235
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-245 DALINIO PAKEITIMO
2011-11-17
T-236
7. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOJE, ŽVIRGŽDAIČIŲ MSTL., A. LIORENTAITĖS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2011-11-17
T-237
8. DĖL KATEGORIJŲ SUTEIKIMO RAJONO KULTŪROS CENTRAMS
2011-11-17
T-238
9. DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2011-11-17
T-239
10. DĖL PROJEKTO „19 A. LENKIJOS IR LIETUVOS PASIENIO ARCHITEKTŪROS PAMINKLŲ KONSERVAVIMAS IR RESTAURAVIMAS -2“
2011-11-17
T-240
11. DĖL PALIATYVIOSIOS PAGALBOS (SUAUGUSIŲJŲ) PASLAUGOS TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠAKIŲ LIGONINĖJE
2011-11-17
T-241
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIDMANTUI GRIGUČIUI SKYRIMO
2011-11-17
T-242
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-17
T-243
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-28 DALINIO PAKEITIMO
2011-11-17
T-244
15. DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TVENKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“
2011-11-17
T-245
16. DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO DVARO RESTAURAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS (2 ETAPAS)“
2011-11-17
T-246
17. DĖL PROJEKTO „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS TVENKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“
2011-11-17
T-247
18. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-11-17
T-248
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI, SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2011-11-17
T-249
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2011-11-17
T-250
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2011-11-17
T-251
22. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI
2011-11-17
T-252
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SLAVIKŲ KAIME, SUVALKIEČIŲ G. 12, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-11-17
T-253
24. DĖL PROJEKTO „DRAUGYSTĖS PARKAI-1“
2011-11-17
T-254
26. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 15, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-11-17
T-255