Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-12
1. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2011-12-20
T-256
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-12-20
T-257
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO
2011-12-20
T-258
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2011-12-20
T-259
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2011-12-20
T-260
6. DĖL TURTO NURAŠYMO
2011-12-20
T-261
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR.T-227 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2011-12-20
T-262
8. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 14-3, PRIVATIZAVIMO
2011-12-20
T-263
9. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, MIŠIURKĖS KAIME 11, PRIVATIZAVIMO
2011-12-20
T-264
10. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO RAJONO GELGAUDIŠKIO VIDURINEI MOKYKLAI
2011-12-20
T-265
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
2011-12-20
T-266
12. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2011-12-20
T-267
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2011-12-20
T-268
14. DĖL PANAUDOS SUTARTIES, SUDARYTOS 1999 M. RUGPJŪČIO 12 D. SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINE, PRIEDO PAPILDYMO
2011-12-20
T-269
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-107 DALINIO PAKEITIMO
2011-12-20
T-270
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TADUI SENDŽIKUI SKYRIMO
2011-12-20
T-271
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI SENDŽIKUI SKYRIMO
2011-12-20
T-272
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI ADOMAIČIUI SKYRIMO
2011-12-20
T-273
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LEONARDUI RINKEVIČIUI SKYRIMO
2011-12-20
T-274
20. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALGIUI SARPALIUI SKYRIMO
2011-12-20
T-275
21. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BENIUI MOCKELIŪNUI SKYRIMO
2011-12-20
T-276
22. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI PETRUI PALUBINSKUI SKYRIMO
2011-12-20
T-277
23. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRENAI BIZIENEI SKYRIMO
2011-12-20
T-278
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZOFIJAI BUIVYDIENEI SKYRIMO
2011-12-20
T-279
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDITAI BAUBLIENEI SKYRIMO
2011-12-20
T-280
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-87 DALINIO PAKEITIMO
2011-12-20
T-281
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO
2011-12-20
T-282
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-283
29. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. GRYBO G. 8, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-284
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-285
31. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-286
32. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2011-12-20
T-287
33. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS LEONOROS FELIKSOS SAMOILOVIČ ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2011-12-20
T-288
34. DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO
2011-12-20
T-289
35. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-12-20
T-290
36. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-12-20
T-291
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2011-12-20
T-292
38. DĖL VIENKARTINIŲ ŠVENTINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
2011-12-20
T-293
39. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-12-20
T-294
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-295
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2012-2014 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2011-12-20
T-296
42. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2011-12-20
T-297
43. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RIMAI RAUKTIENEI
2011-12-20
T-298