Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-01
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-295 DALINIO PAKEITIMO
2012-01-19
T-1
2. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-01-19
T-2
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2012-01-19
T-3
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮREGISTRAVIMO
2012-01-19
T-4
5. DĖL PREMIJOS SKYRIMO ANTANUI ANDRIJONUI
2012-01-19
T-5
6. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KULTŪROS CENTRŲ DIREKTORIAMS NUSTATYMO
2012-01-19
T-6
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-7
8. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, STRIŪPŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-8
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, JUDRIŲ KAIME, TAIKOS G. 4, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-9
10. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, LEKĖČIŲ MIESTELYJE, ŠILO G. 9A, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-10
11. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO INGAI KAZAKAUSKAITEI UŽSIENYJE MIRUSIOS MOTINOS PALAIKAMS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ PARVEŽTI
2012-01-19
T-11
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-246 PAPILDYMO
2012-01-19
T-12
13. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2012-01-19
T-13
14. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2012-01-19
T-14
15. DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-15
16. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI KRIŪKŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-01-19
T-16
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-13 DALINIO PAKEITIMO
2012-01-19
T-17
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2012-01-19
T-18
19. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2012-01-19
T-19
20. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „POILSIO ZONOS SUKŪRIMAS KIDULIUOSE“
2012-01-19
T-20
21. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PANOVIŲ BENDRUOMENĖS PATALPŲ PRITAIKYMAS AMATŲ CENTRUI I“
2012-01-19
T-21
22. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „POILSIO ZONOS ĮRENGIMAS ŽVIRGŽDAIČIŲ MIESTELYJE“
2012-01-19
T-22
23. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KURIAME ŠILTUS IR JAUKIUS TARPUČIŲ BENDRUOMENĖS NAMUS“
2012-01-19
T-23
24. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SUDARGO BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ PLĖTRA IR PRITAIKYMAS VEIKLOMS“
2012-01-19
T-24
25. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „RITINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ REMONTAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS“
2012-01-19
T-25
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BRIEDŽIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ REMONTAS“
2012-01-19
T-26
27. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DEGUTINĖS KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ REMONTAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS I“
2012-01-19
T-27
28. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BARZDŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ REMONTAS IR PRITAIKYMAS JAUNIMO IR BENDRUOMENĖS REIKMĖMS“
2012-01-19
T-28
29. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GIRĖNŲ BENDRUOMENĖS PASTATO STATYBA“
2012-01-19
T-29
30. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS VALIULIŲ KAIME“
2012-01-19
T-30
31. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS KOKYBĖS GERINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS UŽPJAUNIŲ KAIMO VANDENVIETĖJE“
2012-01-19
T-31
32. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS KOKYBĖS GERINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS PLOKŠČIŲ KAIMO VANDENVIETĖJE“
2012-01-19
T-32
33. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS KOKYBĖS GERINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS MIKYTŲ - PAVILKIJO KAIMO VANDENVIETĖJE“
2012-01-19
T-33
34. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS KOKYBĖS GERINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS ŠLAMŲ KAIMO VANDENVIETĖJE“
2012-01-19
T-34
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2012-01-19
T-35
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 30, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-36