Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-02
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-3 PAPILDYMO
2012-02-15
T-37
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-263 PAPILDYMO
2012-02-15
T-38
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-264 PAPILDYMO
2012-02-15
T-39
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-246 PAPILDYMO
2012-02-15
T-40
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2012-02-15
T-41
6. DĖL NUMATOMO STATYTI OBJEKTO PRIPAŽINIMO PRIORITETINIU
2012-02-15
T-42
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ MSTL., PUŠYNO G. 22 A, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-02-15
T-43
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-352 PAKEITIMO
2012-02-15
T-44
9. DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V. LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2012-02-15
T-45
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012-2014 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2012-02-15
T-46
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2012 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2012-02-15
T-47
12. DĖL OFICIALIŲ INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO
2012-02-15
T-48
13. DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2012-02-15
T-49
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 METAIS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2012-02-15
T-50
15. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-02-15
T-51
16. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIĄJĄ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS TVIRTINIMO
2012-02-15
T-52
17. DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2012-02-15
T-53
18. DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2012-02-15
T-54
1. DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
2012-02-29
T-55
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2012-02-29
T-56
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2012-02-29
T-57
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2012-02-29
T-58
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2012-02-29
T-59
6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2012-02-29
T-60
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-137 DALINIO PAKEITIMO
2012-02-29
T-61
8. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2012-02-29
T-62
9. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2012-02-29
T-63
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2012-02-29
T-64
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LORETAI PUTRIŪTEI SKYRIMO
2012-02-29
T-65
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-398 DALINIO PAKEITIMO
2012-02-29
T-66
13. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2012-02-29
T-67
14. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS SKYRIMO, SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2012-02-29
T-68
15. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI
2012-02-29
T-69
16. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS IR KIDULIŲ PAGRINDINES MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2012-02-29
T-70
17. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO BERŽYNŲ IR SINTAUTŲ PAGRINDINES MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2012-02-29
T-71
18. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĘ IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĘ MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2012-02-29
T-72
19. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SIESARTĖNŲ PAGRINDINĘ IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĘ MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2012-02-29
T-73
20. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-74
21. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-75
22. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-76
23. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-77
24. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-78
25. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-79
26. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-80
27. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO
2012-02-29
T-81