Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-03
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2012-03-29
T-82
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-83
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-84
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-85
DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-86
DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-87
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METAIS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2012-03-29
T-88
DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-90
DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-91
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-92
DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-93
DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-94
DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-95
DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-96
DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-97
DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-98
DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-99
DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-27
T-100
DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-101
DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-102
DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-103
DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-104
DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-105
DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-106
DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-107
DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-108
DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-109
DĖL ŠAKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-110
DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-111
DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2012/2013 MOKSLO METAMS.doc
2012-03-29
T-112
DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS .doc
2012-03-29
T-113
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. BIRŽELIO 14 D. SPRENDIMO NR.130 PAKEITIMO.doc
2012-03-29
T-114
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO.doc
2012-03-29
T-115
DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-116
DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-117
DĖL TURTO PERDAVIMO.doc
2012-03-29
T-118
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, NUOMOS SĄLYGOS TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-119
DĖL LĖŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-120
DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-121
DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-122
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-123
DĖL PRIEDŲ NUSTATYMO.doc
2012-03-29
T-124
DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SAULIUI DUKNEVIČIUI SKYRIMO.doc
2012-03-29
T-125
DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI VINSKŪNUI SKYRIMO.doc
2012-03-29
T-126
DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DANGUOLEI ŠUOPIENEI SKYRIMO.doc
2012-03-29
T-127
DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO.doc
2012-03-29
T-128
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO.doc
2012-03-29
T-129
DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ŽIEDAS“ BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI.doc
2012-03-29
T-130
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ LĖŠŲ PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ATSTATYMUI 2012-2014 METŲ PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-131
DĖL ŠAKIŲ IR GELGAUDIŠKIO MIESTŲ ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMO.doc
2012-03-29
T-132
DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO .doc
2012-03-29
T-133
DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS PANAIKINIMO.doc
2012-03-29
T-134
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO, ŠIRVINTOS TAKAS GATVĖS AŠINĖS LINIJOS KOORDINAČIŲ NUSTATYMO .doc
2012-03-29
T-135
DĖL TURTO PERDAVIMO .doc
2012-03-29
T-136
DĖL TURTO PERDAVIMO.doc
2012-03-29
T-137
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 4, PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN.doc
2012-03-29
T-138
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO.doc
2012-03-29
T-139
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO.doc
2012-03-29
T-140
DĖL TURTO NURAŠYMO.doc
2012-03-29
T-141
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO.doc
2012-03-29
T-142
DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI.doc
2012-03-29
T-143
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIU, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, VYTAUTO G. 55-2, PRIVATIZAVIMO.doc
2012-03-29
T-144
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO.doc
2012-03-29
T-145
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-98 DALINIO PAKEITIMO.doc
2012-03-29
T-146
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-240 DALINIO PAKEITIMO.doc
2012-03-29
T-147
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-106 DALINIO PAKEITIMO.doc
2012-03-29
T-148
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO“ DALINIO PAKEITIMO .doc
2012-03-29
T-149
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO.doc
2012-03-29
T-150
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO.doc
2012-03-29
T-151
DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO .doc
2012-03-29
T-152
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO .doc
2012-03-29
T-153
DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO PERĖMIMO.doc
2012-03-29
T-154
DĖL SINTAUTŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO .doc
2012-03-29
T-155
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, LEKĖČIŲ MIESTELYJE, DRAUGYSTĖS G. 22A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-156
DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, APJUNGIMO, PADALINIMO Į KETURIS SKLYPUS IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-157
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŽDAGŲ KAIME, EGLIŲ G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-158