Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-04
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-159
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-04-13
T-160
3. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-04-13
T-161
4. DĖL SIESARTĖNŲ IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ BEI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-162
5. DĖL KIDULIŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-163
6. DĖL SINTAUTŲ IR BERŽYNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-164
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO
2012-04-13
T-165
8. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2012-04-13
T-166
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, SIRVYDŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-167
10. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO PERĖMIMO
2012-04-13
T-168
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-169
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-170
3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-171
4. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-172
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-173
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-174
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-175
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-176
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-177
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-178
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-179
12. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO
2012-04-26
T-180
13. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2011 METŲ ATASKAITOS
2012-04-26
T-181
14. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO
2012-04-26
T-182
15. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2011 METŲ ATASKAITOS
2012-04-26
T-183
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2012-04-26
T-184
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-4 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-185
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-191 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-186
19. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2012-04-26
T-187
20. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2012-04-26
T-188
21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2012-04-26
T-189
22. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ELENAI ŽILAITIENEI SKYRIMO
2012-04-26
T-190
23. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VAIDUI ŠAKALIUI SKYRIMO
2012-04-26
T-191
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI PAULAUSKIENEI SKYRIMO
2012-04-26
T-192
25. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2012-04-26
T-193
26. DĖL ASMENŲ SIUNTIMO IR APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-04-26
T-194
27. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS
2012-04-26
T-195
28. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2012-04-26
T-196
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-197
30. DĖL PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PASTATO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 44, REKONSTRAVIMAS“
2012-04-26
T-198