Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-06
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-06-28
T-236
2. DĖL GALIMYBĖS BALSUOTI
2012-06-28
T-237
3. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS BEI ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ TERMINO NUSTATYMO 2012 METAMS
2012-06-28
T-238
4. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI ŠAKIŲ DZIUDO SPORTO KLUBUI „AUDRA“
2012-06-28
T-239
5. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-06-28
T-240
6. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2012-06-28
T-241
7. DĖL PRIESTATO STATYBOS
2012-06-28
T-242
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2012-06-28
T-243
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-228 PAPILDYMO
2012-06-28
T-244
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-296 PAKEITIMO
2012-06-28
T-245
11. DĖL SUTARTIES SUDARYMO IR NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO
2012-06-28
T-246
12. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO NUSTATYMO MASINIUOSE RENGINIUOSE
2012-06-28
T-247
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012-06-28
T-248
14. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-06-28
T-249
15. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ARŪNUI GUDAIČIUI SKYRIMO
2012-06-28
T-250
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI MASTEIKAI SKYRIMO
2012-06-28
T-251
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALBINAI AUGAITIENEI SKYRIMO
2012-06-28
T-252
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO
2012-06-28
T-253
19. DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE
2012-06-28
T-254
20. DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-06-28
T-255
21. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS ĮKAINIŲ NUSTATYMO
2012-06-28
T-256
22. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2012-06-28
T-257
23. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-06-28
T-258
24. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-06-28
T-259
25. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-06-28
T-260
26. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-06-28
T-261
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 IR 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-112 PRIEDŲ DALINIO PAKEITIMO
2012-06-28
T-262
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, SODŲ G. 2, PADALINIMO Į DU SKLYPUS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-06-28
T-263
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-06-28
T-264
30. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2012-06-28
T-265
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2012-06-28
T-266
32. DĖL MOKYKLINO AUTOBUSO PERĖMIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2012-06-28
T-267
33. DĖL IŠORINĖS POLITINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012-06-28
T-268
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE, SLAVIKŲ KAIME, PASIENIEČIŲ G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2012-06-28
T-269