Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-07
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO
2012-07-26
T-270
2. DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ KRIŪKŲ IR PLOKŠČIŲ AMBULATORIJŲ ĮPAREIGOJIMO PARENGTI IR PASKELBTI REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
2012-07-26
T-271
3. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2012-07-26
T-272
4. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIRGINIJAI PODERIENEI SKYRIMO
2012-07-26
T-273
5. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2012-07-26
T-274
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2012-07-26
T-275
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, MIŠKO G. 34 PADALINIMO Į KETURIS SKLYPUS, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-07-26
T-276
8. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, SUFORMAVIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME MUZIEJAUS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-07-26
T-277
9. DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME APJUNGIMO, PADALINIMO Į TRIS SKLYPUS IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-07-26
T-278
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2011 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2012-07-26
T-279
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-274 DALINIO PAKEITIMO
2012-07-26
T-280
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-262 DALINIO PAKEITIMO
2012-07-26
T-281
13. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2012-07-26
T-282
14. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO
2012-07-26
T-283
15. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-07-26
T-284
16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE, SLAVIKŲ KAIME, BAŽNYČIOS G. 1, PERDAVIMO
2012-07-26
T-285
17. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, VONIŠKIŲ KAIME, SAULĖTEKIO G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI VONIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRUI
2012-07-26
T-286
18. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LABDAROS IR PARAMOS FONDUI ŠAKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
2012-07-26
T-287
19. DĖL DARBO SUTARTIES SU DALIUMI JASEVIČIUMI NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2012-07-26
T-288
20. DĖL DARBO SUTARTIES SU ROLANDU KUČIAUSKU NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2012-07-26
T-289
21. DĖL RASELĖS JAKAITIENĖS DARBO SANTYKIŲ TĘSTINUMO
2012-07-26
T-290
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PROJEKTO „ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PLĖTRA““ DALINIO PAKEITIMO
2012-07-26
T-291
23. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS KLECKY RAJONO VYKDOMUOJU KOMITETU SUSITARIMUI
2012-07-26
T-292
24. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2012-07-26
T-293