Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-09
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO
2012-09-27
T-308
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
2012-09-27
T-309
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
2012-09-27
T-310
4. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2012-09-27
T-311
5. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-09-27
T-312
6. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2012-09-27
T-313
7. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2012-09-27
T-314
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2012-09-27
T-315
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-09-27
T-316
10. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2012-09-27
T-317
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, SKAISTAKAIMIO KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-09-27
T-318
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PAKEITIMO
2012-09-27
T-319
13. DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2012-09-27
T-320
14. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2012-09-27
T-321
15. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2012-09-27
T-322
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-268 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2012-09-27
T-323
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-09-27
T-324
18. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2012-09-27
T-325
19. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-09-27
T-326
20. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2012-09-27
T-327
21. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ LEKĖČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-09-27
T-328
22. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-09-27
T-329
23. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2012-09-27
T-330
24. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2012-09-27
T-331
25. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-09-27
T-332
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-112 PRIEDO PAKEITIMO
2012-09-27
T-333
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-52 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2012-09-27
T-334
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-13 PAPILDYMO
2012-09-27
T-335
29. DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2012-09-27
T-336
30. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI LEKĖČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-09-27
T-337
31. DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-09-27
T-338
32. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2012-09-27
T-339
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2012-09-27
T-340
34. DĖL TYLIŲJŲ VIEŠŲJŲ IR GAMTOS ZONŲ NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2012-09-27
T-341
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-168 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO PERĖMIMO“ PAPILDYMO
2012-09-27
T-342
36. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4
2012-09-27
T-343