Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-11
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-11-29
T-372
2. DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2012-11-29
T-373
3. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMS
2012-11-29
T-374
4. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2012-11-29
T-375
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2012-11-29
T-376
6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI
2012-11-29
T-377
7. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTUI
2012-11-29
T-378
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35, PASKIRTIES PAKEITIMO
2012-11-29
T-379
9. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-11-29
T-380
10. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2012-11-29
T-381
11. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2012-11-29
T-382
12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2012-11-29
T-383
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-242 DALINIO PAKEITIMO
2012-11-29
T-384
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO
2012-11-29
T-385
15. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2012-11-29
T-386
16. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-11-29
T-387
17. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-11-29
T-388
18. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2012-11-29
T-389
19. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2012-11-29
T-390
20. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RIMUTEI ZAKSIENEI SKYRIMO
2012-11-29
T-391
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-296 PAKEITIMO
2012-11-29
T-391
22. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2012-11-29
T-393
23. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2012-11-29
T-394
24. DĖL DARBO SUTARTIES SU ONA ALDONA ZOKIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2012-11-29
T-395
25. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, PAVILKIJO KAIME, NEMUNO G. 2, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-11-29
T-396
26. DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, APJUNGIMO, PADALINIMO Į PENKIS SKLYPUS IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-11-29
T-397
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2012-11-29
T-398
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-11-29
T-399
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS TVIRTINIMO
2012-11-29
T-400