Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-11
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-11-29
T-372
2. DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2012-11-29
T-373
3. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMS
2012-11-29
T-374
4. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2012-11-29
T-375
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2012-11-29
T-376
6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI
2012-11-29
T-377
7. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTUI
2012-11-29
T-378
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35, PASKIRTIES PAKEITIMO
2012-11-29
T-379
9. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-11-29
T-380
10. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2012-11-29
T-381
11. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2012-11-29
T-382
12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2012-11-29
T-383
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-242 DALINIO PAKEITIMO
2012-11-29
T-384
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO
2012-11-29
T-385
15. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2012-11-29
T-386
16. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-11-29
T-387
17. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-11-29
T-388
18. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2012-11-29
T-389
19. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2012-11-29
T-390
20. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RIMUTEI ZAKSIENEI SKYRIMO
2012-11-29
T-391
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-296 PAKEITIMO
2012-11-29
T-391
22. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2012-11-29
T-393
23. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2012-11-29
T-394
24. DĖL DARBO SUTARTIES SU ONA ALDONA ZOKIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2012-11-29
T-395
25. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, PAVILKIJO KAIME, NEMUNO G. 2, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-11-29
T-396
26. DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, APJUNGIMO, PADALINIMO Į PENKIS SKLYPUS IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-11-29
T-397
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2012-11-29
T-398
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-11-29
T-399
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS TVIRTINIMO
2012-11-29
T-400