Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-12
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-12-20
T-401
2. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-12-20
T-402
3. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-12-20
T-403
4. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU LABDAROS FONDU LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2012-12-20
T-404
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-405
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2012-12-20
T-406
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-394 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-407
8. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2012-12-20
T-408
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO IR IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA
2012-12-20
T-409
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2012-12-20
T-410
11. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-12-20
T-411
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2013–2015 METŲ MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2012-12-20
T-412
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ NUSTATYMO
2012-12-20
T-413
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2012-12-20
T-414
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-75 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-415
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-416
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PAPILDYMO RENGIMO
2012-12-20
T-417
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JURIJ ČOMOLIAK SKYRIMO
2012-12-20
T-418
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI JACKŪNIENEI SKYRIMO
2012-12-20
T-419
20. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS VILMAI BIELSKIENEI
2012-12-20
T-420
21. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS IRENAI DRAZDAUSKIENEI
2012-12-20
T-421
22. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RIMAI RAUKTIENEI
2012-12-20
T-422
23. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2012-12-20
T-423
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-105 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-424