Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-02
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-226 PAPILDYMO
2013-02-08
T-39
2. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI MERO PAREIGAS
2013-02-08
T-40
1. DĖL JUOZO BERTAŠIAUS NEATVYKIMO Į DARBĄ DARBDAVIO LEIDIMU
2013-02-28
T-41
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-02-28
T-42
3. DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2013-02-28
T-43
4. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VALIULIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-02-28
T-44
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-71 DALINIO PAKEITIMO
2013-02-28
T-45
6. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI
2013-02-28
T-46
7. DĖL ZYPLIŲ DVARO SODYBOS ARKLIDŽIŲ PASTATE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2013-02-28
T-47
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS TVIRTINIMO
2013-02-28
T-48
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-02-28
T-49
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2013-02-28
T-50
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2013-02-28
T-51
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2013-02-28
T-52
13. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2013-02-28
T-53
14. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO
2013-02-28
T-54
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJAI „ŠAKIŲ VILTIS“
2013-02-28
T-55
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-02-28
T-56
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, MOKYKLOS G. 35 , NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-02-28
T-57
18. DĖL TURTO NURAŠYMO
2013-02-28
T-58
19. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2013-2015 M. INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO
2013-02-28
T-59
20. DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ VYKDYTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJAS
2013-02-28
T-60