Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-03
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-226 DALINIO PAKEITIMO
2013-03-28
T-61
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-62
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-63
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-64
5. DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-65
6. DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-66
7. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-67
8. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-68
9. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-69
10. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-70
11. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-71
12. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-72
13. DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-73
14. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-74
15. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-75
16. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-76
17. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-77
18. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-78
19. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-79
20. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-80
21. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-81
22. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-82
23. DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-83
24. DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-84
25. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-85
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATAI
2013-03-28
T-86
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2013-03-28
T-87
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-50 PRIEDO PAKEITIMO
2013-03-28
T-88
29. DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2013/2014 MOKSLO METAMS
2013-03-28
T-89
30. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2013-03-28
T-90
31. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-91
32. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-92
33. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-93
34. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-94
35. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-95
36. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DIANAI ZUBRICKIENEI SKYRIMO
2013-03-28
T-96
37. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2013-03-28
T-97
38. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T- 263 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-25 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2013-03-28
T-98
39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2013-03-28
T-99
40. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ PATIKSLINIMO SPECIALUSIS PLANAS“
2013-03-28
T-100
41. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS. (III ETAPAS). DARBAI“
2013-03-28
T-101
42. DĖL DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMU NR. T-395, SPRENDINIŲ PAKEITIMO
2013-03-28
T-102
43. DĖL LEKĖČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-103
44. DĖL LUKŠIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-104
45. DĖL GRIŠKABŪDŽIO MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-105
46. DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA TVIRTINIMO
2013-03-28
T-106
47. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-107
48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NARKOTIKŲ KONTROLĖS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-03-28
T-108
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-84 DALINIO PAKEITIMO
2013-03-28
T-109
50. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-110
51. DĖL BŪTINŲ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO VISUOMENEI TVIRTINIMO
2013-03-28
T-111
52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2013-03-28
T-112
53. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA KRIŪKŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2013-03-28
T-113
54. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI KRIŪKŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI
2013-03-28
T-114
55. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-03-28
T-115
56. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-03-28
T-116
57. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-117
58. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-03-28
T-118
59. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-03-28
T-119
60. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO
2013-03-28
T-120
61. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2013-03-28
T-121
62. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ IMTI PASKOLĄ
2013-03-28
T-122
63. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VITUI BRAZAIČIUI SKYRIMO
2013-03-28
T-123
64. DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2013-03-28
T-124