Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-04
1. DĖL JUOZO BERTAŠIAUS GRĮŽIMO Į DARBĄ
2013-04-25
T-125
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-04-25
T-126
3. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2012 METŲ ATASKAITOS
2013-04-25
T-127
4. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO
2013-04-25
T-128
5. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2013-04-25
T-129
6. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO
2013-04-25
T-130
7. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2012 METŲ ATASKAITOS
2013-04-25
T-131
8. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35-3, PASKIRTIES PAKEITIMO
2013-04-25
T-132
9. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2013-04-25
T-133
10. DĖL 76/100 DALIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU RŪSIU, ESANČIŲ ŠAKIŲ MIESTE, JAUNYSTĖS TAKE 4-32, PRIVATIZAVIMO
2013-04-25
T-134
11. DĖL LEIDIMO ATLIKTI NUOMOJAMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 104, PAPRASTĄJĮ REMONTĄ
2013-04-25
T-135
12. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KRIŪKŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2013-04-25
T-136
13. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KRIŪKŲ AMBULATORIJAI
2013-04-25
T-137
14. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2013-04-25
T-138
15. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-04-25
T-139
16. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO
2013-04-25
T-140
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-141
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-142
19. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-143
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-144
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-145
22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-146
23. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-147
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-148
25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-149
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-150
27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-151
28. DĖL VIEŠO KONKURSO LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGOMS EITI NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-152
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2013-04-25
T-153
30. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTAUTUI KRIŠČIOKAIČIUI SKYRIMO
2013-04-25
T-154
31. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EVALDUI RAŽEVIČIUI SKYRIMO
2013-04-25
T-155
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2013-04-25
T-156
33. DĖL RAIMONDO JANUŠEVIČIAUS SKYRIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUMI
2013-04-25
T-157
34. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PUMPURĖLIS“PARUOŠIAMOSIOS GRUPĖS PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-04-25
T-158
35. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS (PAGRINDINĖS) MOKYKLOS PARUOŠIAMOSIOS GRUPĖS PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-04-25
T-159
36. DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2013-04-25
T-160
37. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO)
2013-04-25
T-161
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO
2013-04-25
T-162
39. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2013-04-25
T-163
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-47 ,,DĖL ZYPLIŲ DVARO SODYBOS ARKLIDŽIŲ PASTATE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-04-25
T-164
41. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2013-04-25
T-165
42. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO
2013-04-25
T-166
43. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, ŪKININKŲ G., PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO
2013-04-25
T-167
44. DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS
2013-04-25
T-168
45. DĖL PRITARIMO MAITINIMO LABDAROS BŪDU PASLAUGAI
2013-04-25
T-169
46. DĖL PROJEKTO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS ŠAKIŲ RAJONE PROGRAMA II“
2013-04-25
T-170