Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-05
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-05-30
T-171
2. DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
2013-05-30
T-172
3. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2014 METAMS
2013-05-30
T-173
4. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2014 METAMS
2013-05-30
T-174
5. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU AKCINE BENDROVE LIETUVOS PAŠTU NUTRAUKIMO
2013-05-30
T-175
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-176
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-37 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-177
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-106 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-178
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. T-192 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-179
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-264 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-180
11. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIUI „EGLUTĖ“
2013-05-30
T-181
12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 20, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI „GELBĖKIT VAIKUS“
2013-05-30
T-182
13. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, PANOVIŲ KAIME, J. LINGIO G. 1A, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJAI
2013-05-30
T-183
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-226 PAPILDYMO
2013-05-30
T-184
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2013 METAMS NUSTATYMO
2013-05-30
T-185
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-8 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-186
17. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, SINTAUTŲ MIESTELYJE, EŽERO G. 2, BŪDO IR POBŪDŽIO PAPILDYMO BEI IŠPLĖTIMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SĄSKAITA DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-187
18. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, BRIEDŽIŲ KAIME, BRIEDŽIŲ G. 2A, IŠPLĖTIMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SĄSKAITA DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-188
19. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, STRIŪPŲ KAIME, ŽALIOJI G. 19 IR STRIŪPŲ KAIME, ATIDALINIMO, SKLYPO DALIES PASKIRTIES PAKEITIMO BEI APJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-189
20. DĖL PRITARIMO KAIMŲ PAVADINIMAMS IR JŲ TERITORIJŲ RIBŲ PLANAMS
2013-05-30
T-190
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO, PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-05-30
T-191
22. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ODETAI BASTIENEI SKYRIMO
2013-05-30
T-192
23. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALDONAI BATAITIENEI SKYRIMO
2013-05-30
T-193
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDMUNDUI REIMERIUI SKYRIMO
2013-05-30
T-194
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALDUI VEDEGIUI SKYRIMO
2013-05-30
T-195
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RYČIUI URBANAVIČIUI SKYRIMO
2013-05-30
T-196
27. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO NUSTATYMO
2013-05-30
T-197
28. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
2013-05-30
T-198
29. DĖL PROJEKTO „KATILIŲ VANDENS KOKYBĖS GERINIMAS“
2013-05-30
T-199
30. DĖL PROJEKTO „GRIŠKABŪDŽIO IR BARZDŲ MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR ATGAIVINIMAS“
2013-05-30
T-200
31. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS DIEGIANT STRATEGINIO PLANAVIMO, PROJEKTŲ, UŽDUOČIŲ IR DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMAS“
2013-05-30
T-201
32. DĖL PRIORITETINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VEIKLŲ NUSTATYMO
2013-05-30
T-202
33. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-203
34. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-204
35. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-205
36. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ”
2013-05-30
T-206
37. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-207
38. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO- PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-208
39. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-209
40. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-210
41. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO–PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-211
42. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“ IR BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-212
43. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2013-05-30
T-213
44. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIĄJĄ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS BEI IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-214
45. DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-215
46. DĖL BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ RENGIMO UŽTIKRINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS
2013-05-30
T-216
47. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS PATALPŲ MODERNIZAVIMO IR LAUKO GERBŪVIO DARBŲ ĮRENGIMO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į 2014-2016 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ
2013-05-30
T-217
48. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PUŠELĖ“ PARUOŠIAMOSIOS GRUPĖS PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-05-30
T-218
49. DĖL SPECIALIOSIOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOJE
2013-05-30
T-219
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-318 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-05-30
T-220
51. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-05-30
T-221
52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR.T-176 „DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“
2013-05-30
T-222
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2013-05-30
T-223
54. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2013-05-30
T-224
55. DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS RESTAURAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ PAPILDOMO FINANSAVIMO
2013-05-30
T-225
prie535_2.doc
2013-05-13
prie AT-535