Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-06
1. DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
2013-06-27
T-226
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-06-27
T-227
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 DALINIO PAKEITIMO
2013-06-27
T-228
4. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMS
2013-06-27
T-229
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-230
6. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-06-27
T-231
7. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBAI
2013-06-27
T-232
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2013-06-27
T-233
9. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITAI
2013-06-27
T-234
10. DĖL DARBO SUTARTIES SU ALGIRDU KLIMAIČIU NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2013-06-27
T-235
11. DĖL ALGIRDO KLIMAIČIO SKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGAS
2013-06-27
T-236
12. DĖL DARBO SUTARTIES SU RIMA LAUKAITIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2013-06-27
T-237
13. DĖL RIMOS LAUKAITIENĖS SKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS PAREIGAS
2013-06-27
T-238
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2013-06-27
T-239
15. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2013-06-27
T-240
16. DĖL DARBO SUTARTIES SU VIDMANTU DĖDYNU NUTRAUKIMO
2013-06-27
T-241
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-84 PAPILDYMO
2013-06-27
T-242
18. DĖL LEIDIMO SUMONTUOTI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGĄ
2013-06-27
T-243
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ASTAI BUNIKIENEI SKYRIMO
2013-06-27
T-244
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-34 DALINIO PAKEITIMO
2013-06-27
T-245
21. DĖL ASTOS PRANAITIENĖS SKYRIMO KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORE
2013-06-27
T-246
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-51 DALINIO PAKEITIMO
2013-06-27
T-247
23. DĖL PLOKŠČIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO PAPILDOMŲ DARBŲ
2013-06-27
T-248
24. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS
2013-06-27
T-249
25. DĖL ĮKAINIŲ TVIRTINIMO
2013-06-27
T-250
26. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS SKYRIUJE
2013-06-27
T-251
27. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI SINTAUTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2013-06-27
T-252
28. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2013-06-27
T-253
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-254
30. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-06-27
T-255
31. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLĄ
2013-06-27
T-256
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. 85 DALINIO PAKEITIMO
2013-06-27
T-257
33. DĖL LEIDIMO RENGTI SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO DOKUMENTĄ
2013-06-27
T-258
34. DĖL TERITORIJŲ PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2013-06-27
T-259
35. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-260
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-261
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, ATEITIES G. 9, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-262
38. DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2013-06-27
T-263
39. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-06-27
T-264
40. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-06-27
T-265