Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-09
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-09-26
T-300
2. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, PERDAVIMO
2013-09-26
T-301
3. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2013-09-26
T-302
4. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2013-09-26
T-303
5. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU MARIJA BAGDANAVIČIENE NUTRAUKIMO
2013-09-26
T-304
6. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „GIEDRAMA“ NUTRAUKIMO
2013-09-26
T-305
7. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4
2013-09-26
T-306
8. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĮ PASTATĄ-TVARTĄ, ESANTĮ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, ŽEMOSIOS PANEMUNĖS MSTL., JAZMINŲ G. 9
2013-09-26
T-307
9. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 59
2013-09-26
T-308
10. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2013-09-26
T-309
11. DĖL 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-43 DALINIO PAKEITIMO
2013-09-26
T-310
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2013-09-26
T-311
13. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2013-09-26
T-312
14. DĖL RIMOS VASAITIENĖS SKYRIMO ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS
2013-09-26
T-313
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2014 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2013-09-26
T-314
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RIMANTUI BLAŽIŪNUI SKYRIMO
2013-09-26
T-315
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ELENAI JUŠKIENEI SKYRIMO
2013-09-26
T-316
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RAMUTEI MAUMEVIČIENEI SKYRIMO
2013-09-26
T-317
19. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-09-26
T-318
20. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-09-26
T-319
21. DĖL ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO BASEINO NUOMOS VIEŠO KONKURSO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2013-09-26
T-320
22. DĖL UAB ,,ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFO NUSTATYMO
2013-09-26
T-321
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMU NR. T-269 PATVIRTINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VIEŠOSIOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAPILDYMO
2013-09-26
T-322
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO IR PADALINIMO Į TRIS SKLYPUS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-09-26
T-323
25. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-09-26
T-324
26. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2013-09-26
T-325
27. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2013-09-26
T-326
28. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2013-09-26
T-327
29. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2013-09-26
T-328
30. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „VARPO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2013-09-26
T-329
31. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOJE
2013-09-26
T-330
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-89 PRIEDO PAKEITIMO
2013-09-26
T-331
33. DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS AUKLĖJAMOSIOSE GRUPĖSE
2013-09-26
T-332
34. DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2013-09-26
T-333
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T-281 PAPILDYMO IR DALINIO PAKEITIMO
2013-09-26
T-334
36. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-09-26
T-335
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-340 DALINIO PAKEITIMO
2013-09-26
T-336
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-101 PAPILDYMO
2013-09-26
T-337
39. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRU NUTRAUKIMO
2013-09-26
T-338
40. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME, BRIEDŽIŲ G. 11, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI IR ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2013-09-26
T-339
41. DĖL PRITARIMO 2013 METŲ „KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO“ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS IR VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS“ PROJEKTAMS
2013-09-26
T-340