Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-10
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-10-31
T-341
2. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO
2013-10-31
T-342
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-31
T-343
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-122 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-31
T-344
5. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2013-10-31
T-345
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-10-31
T-346
7. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „STRAGUTĖS MĖSA“ NUTRAUKIMO
2013-10-31
T-347
8. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „AGROLINA“ NUTRAUKIMO
2013-10-31
T-348
9. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 8
2013-10-31
T-349
10. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2013-10-31
T-350
11. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-10-31
T-351
12. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,GITARAS-2“ INVESTICINIO PROJEKTO „MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,GITARAS-2“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2013-10-31
T-352
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2013-10-31
T-353
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-51 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-31
T-354
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-101 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-10-31
T-355
16. DĖL ŠAKIŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2013-10-31
T-356
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-112 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-10-31
T-357
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2013-10-31
T-358
19. DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MOKESČIO TARIFŲ TVIRTINIMO
2013-10-31
T-359
20. DĖL RAJONO GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2013-10-31
T-360
21. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 48/SODŲ G. 2B, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-361
22. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 31, BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-362
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-363
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-364
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-238 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-10-31
T-365
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VITALIJAI PRANEVIČIENEI SKYRIMO
2013-10-31
T-366
27. DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-367
28. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2013-10-31
T-368
29. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO NUSTATYMO ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTOREI RIMAI VASAITIENEI
2013-10-31
T-369
30. DĖL ŠAKIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2013 METAIS
2013-10-31
T-370
31. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,PLOKŠČIAI“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,PLOKŠČIAI“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2013-10-31
T-371
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2013-10-31
T-372