Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-10
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-10-31
T-341
2. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO
2013-10-31
T-342
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-31
T-343
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-122 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-31
T-344
5. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2013-10-31
T-345
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-10-31
T-346
7. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „STRAGUTĖS MĖSA“ NUTRAUKIMO
2013-10-31
T-347
8. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „AGROLINA“ NUTRAUKIMO
2013-10-31
T-348
9. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 8
2013-10-31
T-349
10. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2013-10-31
T-350
11. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-10-31
T-351
12. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,GITARAS-2“ INVESTICINIO PROJEKTO „MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,GITARAS-2“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2013-10-31
T-352
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2013-10-31
T-353
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-51 DALINIO PAKEITIMO
2013-10-31
T-354
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-101 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-10-31
T-355
16. DĖL ŠAKIŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2013-10-31
T-356
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-112 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-10-31
T-357
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2013-10-31
T-358
19. DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MOKESČIO TARIFŲ TVIRTINIMO
2013-10-31
T-359
20. DĖL RAJONO GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2013-10-31
T-360
21. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 48/SODŲ G. 2B, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-361
22. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 31, BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-362
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-363
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-364
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-238 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-10-31
T-365
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VITALIJAI PRANEVIČIENEI SKYRIMO
2013-10-31
T-366
27. DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-10-31
T-367
28. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2013-10-31
T-368
29. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO NUSTATYMO ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTOREI RIMAI VASAITIENEI
2013-10-31
T-369
30. DĖL ŠAKIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2013 METAIS
2013-10-31
T-370
31. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,PLOKŠČIAI“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,PLOKŠČIAI“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2013-10-31
T-371
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2013-10-31
T-372