Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-11
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-11-28
T-373
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2013-11-28
T-374
3. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 10-2, PRIVATIZAVIMO
2013-11-28
T-375
4. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, LAISVĖS G. 36, PERDAVIMO
2013-11-28
T-376
5. DĖL TURTO PERDAVIMO KULTŪROS ĮSTAIGOMS
2013-11-28
T-377
6. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
2013-11-28
T-378
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO 2014-2018 METŲ STRATEGIJOS TVIRTINIMO
2013-11-28
T-379
8. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2013-11-28
T-380
9. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2013-11-28
T-381
10. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-382
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 4, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-11-28
T-383
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 12 D. SPRENDIMO NR.T-139 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-11-28
T-384
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-90 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-11-28
T-385
14. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2013-11-28
T-386
15. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2013-11-28
T-387
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-98 PAPILDYMO
2013-11-28
T-388
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2013-11-28
T-389
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-390
19. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-391
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-392
21. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-393
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-117 PAKEITIMO
2013-11-28
T-394
23. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-11-28
T-395
24. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-11-28
T-396
25. DĖL PROJEKTO „GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO STOGO REMONTAS“
2013-11-28
T-398
26. DĖL PROJEKTO „GRIŠKABŪDŽIO MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR ATGAIVINIMAS“
2013-11-28
T-398
27. DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS TVARKYBOS DARBŲ UŽBAIGIMAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENĖS REIKMĖMS. (II ETAPAS)“
2013-11-28
T-399
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIEDRUČIŲ KAIME, MIŠKO G. 17, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-11-28
T-400
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-302 DALINIO PAKEITIMO
2013-11-28
T-401
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-303 DALINIO PAKEITIMO
2013-11-28
T-402